شنبه, ۱۶ آذر , ۱۳۹۸ Saturday, 7 December , 2019
بایگانی‌های ترامپ - کوگانا رسانه خبری تحلیلی جنوب کشور - کنگان خبر
نظرسنجی کمپین عملکرد یکساله ترامپ گزینه ی بد ندارد 02 ژانویه 2018

نظرسنجی کمپین عملکرد یکساله ترامپ گزینه ی بد ندارد

روزنامه میرور انگلیس

ترامپ چند می گیرد تا برجام را پاره کند؟ 16 سپتامبر 2017

ترامپ چند می گیرد تا برجام را پاره کند؟

اگر سرمایه گذاری های مخرب زیست محیطی مانند زغال سنگ یا صنایع مضر بر سلامتی افراد مانند توتون و تنباکو یا نوشیدنی ها گازدار داشته باشید، بی فایده است که خود را علیه گروه ها و سازمان های مدافع محیط زیست و بهداشت بشری علیه این صنایع درگیر کنید و مستقیماً بخواهید مصرف کنندگان یا تصمیم گیرندگان را متقاعد کنید که این محصولات خطری ندارند موفق نخواهید شد؟

ترامپ چند می گیرد تا برجام را پاره کند؟ 16 سپتامبر 2017

ترامپ چند می گیرد تا برجام را پاره کند؟

اگر سرمایه گذاری های مخرب زیست محیطی مانند زغال سنگ یا صنایع مضر بر سلامتی افراد مانند توتون و تنباکو یا نوشیدنی ها گازدار داشته باشید، بی فایده است که خود را علیه گروه ها و سازمان های مدافع محیط زیست و بهداشت بشری علیه این صنایع درگیر کنید و مستقیماً بخواهید مصرف کنندگان یا تصمیم گیرندگان را متقاعد کنید که این محصولات خطری ندارند موفق نخواهید شد؟