برپایی میز خدمت در روستای لاور گل و لاور ده
برپایی میز خدمت در روستای لاور گل و لاور ده

بمناسبت هفته مبارک بسیج میز خدمت جهادی توسط بسیج اداری و همکاری فرمانداری و بخشداری شهرستان کنگان با حضور مسئولین ادارات در منطقه لاور گل و لاور ده برگزار گردید.در این برنامه مشکلات و نیازمندیهای منطقه توسط روسای ادارات بررسی و دستورات لازم صادر گردید.

بمناسبت هفته مبارک بسیج میز خدمت جهادی توسط بسیج اداری و همکاری فرمانداری و بخشداری شهرستان کنگان با حضور مسئولین ادارات در منطقه لاور گل و لاور ده برگزار گردید.در این برنامه مشکلات و نیازمندیهای منطقه توسط روسای ادارات بررسی و دستورات لازم صادر گردید.