کمیته حمایت از خبرنگاران فلسطینی اعلام کرد که دو شرکت گوگل و فیسبوک در راستای همکاری با رژیم صهیونیستی، هزاران ادداشت متعلق به فلسطینیان در سال ۲۰۱۸ را بر روی شبکه‌های خود حذف کرده‌اند.

، کمیته حمایت از خبرنگاران فلسطینی اعلام کرد که دو شرکت گوگل و فیسبوک در راستای همکاری با رژیم صهیونیستی، ۱۴ هزار یادداشت متعلق به فلسطینیان در سال ۲۰۱۸ را بر روی شبکه‌های خود حذف کرده‌اند.

این کمیته تسلیم شدن گوگل، یوتیوب، توییتر و فیسبوک در برابر فشارهای رژیم صهیونیستی برای حذف موضوعات مربوط به فلسطین را به شدت محکوم کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیته مذکور اشاره کرد که دو شبکه مذکور ۹۰ درصد از موضوعات و مسائلی را که یگان سایبر ارتش رژیم صهیونیستی درخواست کرده، حذف کرده‌اند.

گفتنی است که این شبکه ها بارها صفحات شخصی مربوط به فلسطینیان از جمله صفحات خبرگزاری‌های فلسطینی را به خاطر برملا کردن جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت فلسطین حذف کرده‌اند.