امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا است
امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا است

حجت الاسلام عاشوری امام جمعه بندر سیراف بهمراه بخشدار و جمعی از مسئولین شهر سیراف از مادر شهید آشفته عیادت کردند

حجت الاسلام عاشوری امام جمعه بندر سیراف بهمراه بخشدار و جمعی از مسئولین شهر سیراف از مادر شهید آشفته عیادت کردند.

حجت الاسلام عاشوری امام جمعه سیراف گفت: همه ما امنیت امروز خود را مرهون ازخودگذشتی شهدا و خانواده معظم آنها هستیم.

وی افزود: شهدا همچون ستاره ای درخشان راهنمای امروز ما هستند و راه را به ما نشان داده اند. وقتی وصیتنامه شهدا را می نگریم می بینیم همه آنها ما را سفارش به پشتیبانی از ولی فقیه کرده اند لذا برای رسیدن به سرمنزل مقصود باید به وصیت شهدا عمل کنیم.