آموزش مهارتي فني و حرفه اي ۵۰۰ سرباز شهرستان کنگان در سال جاري
آموزش مهارتي فني و حرفه اي ۵۰۰ سرباز شهرستان کنگان در سال جاري

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کنگان گفت : متاسفانه امروز در کشور توسعه مهارت آموزی مورد توجه قرار نگرفته است.

محمد جواد کاشفی با تاکید بر توسعه مهارت آموزی سربازان وظیفه اظهار داشت: وظیفه آموزش فنی و حرفه ای  تامین نیاز مردم در حوزه های مهارت آموزی است اما متاسفانه در کشور توسعه مهارت آموزی  مورد توجه قرار نگرفته است و باید با همکاری تمام دستگاه های اجرایی،سازمان ها و نهاد ها آموزش های فنی و حرفه ای توسعه یابد.

وی با ارائه گزارش عملکرد آموزش فنی و حرفه ای در امر مهارت آموزی کارکنان وظیفه افزود: امید است با این کار سربازان بتوانند بعد از اتمام خدمت سربازی مهارتی را فرا گرفته آماده حضور در بازار کار شوند و شغلی را برای خود ایجاد و یا در جایی مشغول بکار شوند.

کاشفی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اینکه حضور سربازان را در دوران سربازی هدفمند نمایید بیان کرد: این دوره های آموزشی و نشست های کمیته شهرستانی مهارت آموزی کارکنان وظیفه به همین منظور برگزار می شود.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کنگان با بیان اینکه مهارت آموزی سربازان، اختلالی در عملکرد دفاعی و وظایف اصلی نیروهای مسلح ایجاد نکرده است، تاکید کرد: مهارت آموزی نیروهای مسلح ارزش عبادی و سیاسی دارد و از فرامین مقام معظم رهبری می باشد که به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی اتخاذ شده و ما نیز باید در اجرای فرامین ایشان تمام تلاش خود را به کار گیریم.

وی با اشاره به متفاوت بودن شرایط سربازان نیروهای مسلح با سایر کارآموزانی که فارغ از مسائل دیگر در کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای حضور می یابند، اظهار کرد: با توجه به اینکه نیروهای نظامی و انتظامی وظایف سنگینی را بر عهده دارند، ما نگاه خاص و اقتضایی به امر مهارت آموزی سربازان داریم و در برنامه های آموزشی آنان انعطاف لازم را به کار خواهیم برد.

کاشفی خاطرنشان کرد: امسال تعهد داریم به ۵۰۰  سرباز آموزش مهارتی را در شهرستان کنگان ارائه کنیم که در همین راستا تاکنون ۳۰۰  نفر در یگان‌های نظامی شهرستان مهارت افزایی شده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کنگان نیز در ضمن تقدیر از فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای گفت:  همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند، مهارت آموزی سربازان کار بسیار مهمی است.

وی افزود: خوشبختانه شهرستان کنگان از ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی برخوردار است که می توان با همکاری و مشارکت قوی ، آموزش های فنی و حرفه ای سربازان را به افرادی توانمند با پنجه های مهارت به جامعه تحویل دهد.