پروژه‌های آموزشی در دست اقدام شهرستان کنگان تا پایان سال به اتمام می‌رسند
پروژه‌های آموزشی در دست اقدام شهرستان کنگان تا پایان سال به اتمام می‌رسند

نماینده شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به تزریقی که از طریق وزارت نفت و اعتبار تخصیص‌یافته پروژه‌ای آموزشی شهرستان تا پایان سال تمام می‌شود و زیرساخت‌های لازم در این خصوص آماده می‌شود.

نماینده شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: تکمیل زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی از اولویت‌های اصلی در جنوب استان بوشهر است که باید در این زمینه تمرکز کنیم.

 سکینه الماسی در نشست با فرماندار شهرستان کنگان اظهار داشت: پروژه‌های آموزشی در دست اقدام شهرستان کنگان تا پایان سال به اتمام می‌رسند.

وی با بیان اینکه تمام تمرکز بر روی بحث آموزش است بیان کرد: با توجه به تزریقی که از طریق وزارت نفت و اعتبار تخصیص‌یافته پروژه‌ای آموزشی شهرستان تا پایان سال تمام می‌شود و زیرساخت‌های لازم در این خصوص آماده می‌شود.

الماسی تصریح کرد: تمام توان خود را برای تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های آموزشی شهرستان کنگان به کار خواهم بست و امیدواریم با کمک پتروشیمی‌ها و منطقه ویژه بتوانیم قدم‌هایی برداریم.

فرماندار شهرستان کنگان نیز اظهار داشت: زیرساخت‌های لازم آموزشی و ورزشی شهرستان کنگان مدنظر قرار بگیرد زیرا برای ایجاد نشاط اجتماعی توجه و آماده شدن این دو مقوله لازم و ضروری است.

سید علی پاک نژاد با بیان اینکه بهبود شاخص‌های آموزشی و ورزشی در کنگان با برنامه‌ریزی و جدیت دنبال می‌شود تصریح کرد: برنامه نشاط اجتماعی در مدارس شهرستان کنگان اجرا شود.

وی بیان کرد: دانش آموزان باید در مدارس محیطی پویا داشته باشند و در همین راستا پروژه مهر و پروژه‌های آموزشی در مدارس با جدیدت دنبال خواهد شد.

پاک نژاد با اشاره به اینکه اتفاقات خوبی در خصوص پروژه‌های آموزشی شهرستان افتاده است اضافه کرد: در خصوص جا نمایی مکان برای مدارس در شهرستان خوب عمل شده است و الان برای احداث واحدهای آموزشی فضای لازم موجود است.

وی از بهره‌برداری پروژه‌های آموزشی در حال احداث شهرستان تا پایان سال خبر داد و گفت: جمعیت دانش‌آموزی شهرستان قابل قیاس با بقیه جاهای دیگر نیست و این به دلیل مهاجرتی است که در سطح شهرستان اتفاق می‌افتد.

فرماندار شهرستان کنگان با بیان اینکه بحث آینده‌نگری، ازدیاد جمعیت دانش‌آموزی و پروژه‌های ناتمام مد در نظر گرفته شود خاطرنشان کرد: اعتبارات لازم در خصوص زیرساخت‌های آموزشی شهرستان کنگان از طریق وزارت نفت اختصاص یابد.