واکنش مسلم معین فعال رسانه ای به حوادث اخیر عراق در توییترخود نوشت: پاکسازی عقبه بعث و دواعش در پیش است.

واکنش مسلم معین فعال رسانه ای به حوادث اخیر عراق در توییترخود نوشت: پاکسازی عقبه بعث و دواعش در پیش است.