انتخابات دانش آموزی باعث رشد مطالبه گری در مدارس و در بین دانش آموزان است
انتخابات دانش آموزی باعث رشد مطالبه گری در مدارس و در بین دانش آموزان است

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار کنگان گفت:: دانش آموزان با مشارکت در انتخابات با مدیران مدرسه در حل مسائل و شکلات مشارکت و ایده های خود را عملی می کنند.

غلامحسین زیبا معاون سیاسی اجتماعی فرماندار کنگان به همراه مدیر آموزش و پرورش شهرستان از بيست و دومین دوره انتخابات شوراهاي دانش آموزي کنگان در مدارس پروین اعتصامی و فاطمه زهرا(س) از نحوه برگزاری انتخابات بازدید نمودند.

غلامحسین زیبا معاون سیاسی اجتماعی فرماندار کنگان در این بازدید اظهار داشت: انتخابات شورای دانش اموزی باعث خود باوری دانش آموزان و ظهور و بروز استعداد های دانش آموزی جهت مشارکت در برنامه های اجتماعی است.

وی ادامه داد: دانش آموزان با مشارکت در انتخابات با مدیران مدرسه در حل مسائل و شکلات مشارکت و ایده های خود را عملی می کنند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار کنگان گفت: انتخابات دانش آموزی باعث رشد مطالبه گری در مدارس و در بین دانش آموزان است

زیبا بیان نمود: انتخابات دانش آموزی تمرین حضور در مجامع بزرگتر و مشارکت در تعیین سرنوشت خود می باشد و امسال ما تمرین دیگری از دموکراسی یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش رو داریم.