رشد ۱۵۰۰ درصدی در واردات کالای تجاری در بندر کنگان
رشد ۱۵۰۰ درصدی در واردات کالای تجاری در بندر کنگان

هاشمی گفت: دوره زمانی شش ماه نخست سال ۹۸ نسب به سال گذشته ۱۵۰۰درصد رشد کالای تجاری در شهرستان کنگان صورت گرفته است.

د علی اکبر هاشمی رییس اداره بندر ودریانوردی کنگان در گفت گو با خبرنگار کوگانا گفت: فرصت سرمایه گذاری در تجارت مزیت فوق العاده کنگان مبحث صادرات و واردات دومقوله ی مهم در تجارت هستند و شهرستان کنگان  با قرار داشتن برسر مفصل شاهراهی سه استان هرمزگان ، فارس وبوشهر و همچنین میزبانی پروژه عظیم صنعت نفت وگاز وانرژی و چشم انداز حضور سرمایه گذاران مشتاق داخلی وخارجی و دید وبازدیدهای گردشگران متعدد می طلبد.

وی با بیان اینکه سازمان بنادر تلاش می‌کند برای رونق اقتصادی فرصت‌های جدید سرمایه گذاری به وجود آورد فراخوان کسب مجوز واقدام برای صادرات هوشمند و هدفمند مناسب به کشور قطر توسط شهروندان محلی، حضور در نمایشگاههای عرضه ی کالا درآن کشور می تواند به شهروندان در این زمینه کمک کند.

رییس اداره بندر ودریانوردی کنگان بیان کرد: دوره زمانی شش ماه نخست سال ۹۸ نسب به سال گذشته ۱۵۰۰درصد رشد کالای تجاری در شهرستان کنگان صورت گرفته است.

رییس اداره بندر ودریانوردی کنگان در پایان اظهار داشت: در شهرستان کنگان كه در زمستان و عید نوروز پذیرای جمعیت قابل توجهی از گردشگران است باید با استفاده از ظرفیت های جدید ایجاد شده اتفاق جدیدی در زمینه گردشكری دریایی و ساحلی رقم بخورد.