چرا توضیحات رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان در جلسه هم اندیشی با فعالین اجتماعی و رسانه ای قانع کننده نبود؟
چرا توضیحات رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان در جلسه هم اندیشی با فعالین اجتماعی و رسانه ای قانع کننده نبود؟

رئیس بیمارستان، دفاعیه ی شخصی، انشایی و عاطفی بدون ارائه مستندانی رسمی متکی براهداف سازمانی و حقوق شهروندی بود بنحوی که این مدل ارزیابی، نتوانست تصویری واقع‌ بینانه از وضعیت کنونی بیمارستان کنگان را نشان دهد و کمترکسی از فعالین اجتماعی و اهالی رسانه از اظهار نظرهای دکتر حیدری قانع شدند.

،اهداف بررسی و ارزیابی عملکرد بیمارستان چه بود؟ یکی از موضوعات اساسی در بیمارستان‌­ها، بررسی میزان کارآیی و اثر بخشی است. به این منظور شاخص‌­های متعددی بیان شده است که به‌عنوان شاخص­‌های عملکردی معروف هستند و با محاسبه و مقایسه آن با استانداردها می­ توان وضعیت بیمارستان را از نظر بهره‌­وری سنجید. این نوشتار با هدف بررسی شاخص‌­های عملکردی بیمارستان­‌ کنگان و مقایسه عملکرد مطلوب بیمارستان‌­ با شرایط موجود و ارایه نمونه های از عملکرد واقعی بر آن است تا هم کارشناسان امر و هم توده مردم در جریان کم و کیف ماجرا قرار گیرند که در راستای “شمارآورد” شاخص های ملی و استانی و شهرستانی در این حوزه است.

بر همین اساس شب گذشته بنا به دعوت شورای اسلامی شهر کنگان جمعی از فعالین اجتماعی و اهالی رسانه در محل دفتر آن شورا گرد آمدند تا توضیحات حیدری ریاست محترم بیمارستان را در رابطه با وضعیت این مجموعه ی درمانی بشنوند، مواردی را بمنظور تنویر افکار برداشت نموده که از این طریق بسمع و نظر مخاطبین بزرگوار اعم از شهروندان و مسئولین ارجمند می رسانم اما رهاورد امراین بود که توجیهات رئیس بیمارستانی که قطب درمان جنوب استان خوانده می شود دارای اشکالات عمده و ابهامات نگران کننده ی تنها در موضوعات قابل طرح دراین بخش از اطلاع رسانی می باشد.

ایشان در آغاز با تشریح فعالیت های روتین و گزارش پراکنده از کارکرد حوزه مدیریتی شان نتوانستند براساس مدل علمی پذیرفته شده، سبکی مطمئن از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی شناخته شده در عرصه کارکرد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی تحت نظارت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت بهداشت درمان ارائه دهند برای نمونه در این باب انتظار می رفت با تکیه بر یکی از مهم‌ترین رویکردها برای ارزیابی کارایی بیمارستان‌ها، مدل پابن لاسو (Pabon Lasso) یا مدلی مشابه نگاه کارای خودرا عرضه کنند(این مدل با ترکیبی از سه شاخص کارایی شامل میزان گردش تخت، درصد اشغال تخت و متوسط طول اقامت بیمار، اقدام به سنجش عملکرد بیمارستان می‌نماید.

تحلیل هم‌زمان این سه شاخص علاوه بر نشان دادن عملکرد تخت بیمارستانی، به‌ صورت غیرمستقیم نشان‌ دهنده عملکرد مطلوب پرسنل، رضایت بیمار و اعتماد به سازمان است مشخصاً نمودار پابن لاسو یکی از روش‌های فعال شناسایی مسائل مورد اهتمام در بیمارستان است که مدیریت را قادر می‌سازد با کمک سه شاخص کلیدی عملکرد بیمارستان، تحلیلی از موقعیت مرکز خود داشته باشد و در جهت آسیب‌ شناسی و برنامه‌ریزی برای بهبود کارایی حرکت کند

– سخنی از میزان رضایت بیماران و همراهان و توجه به این مهم در میان نبود.

چند مورد از منشور حقوق بیمار: بیمار حق دارد که خدمات مراقبتی، بهداشتی و درمانی با نیازهای بهداشتی و درمانی خود را دریافت کند. این خدمات که شامل مراقبت‌های پیشگیری، بهداشتی و درمانی می‌شود، باید برای همه موجود و قابل دسترسی باشد و به طور عادلانه بدون هیچ گونه تبعیض ارائه گردد. این حق بیمار است که در تمام موارد به ویژه در مورد فوریت‌های پزشکی، سریعاً به وضع وی رسیدگی شود.

عموم مردم صرف نظر از موقعیت اجتماعی، حق دارند تحت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی قرار گیرند. مراقبت‌هایی که برای عموم قابل دسترسی بوده و مطابق با استانداردهای حرفه‌ای باشند. بیمار حق دارد انتظار داشته باشد که مراقبت در حد مقبولی ادامه پیدا کند. علاوه بر این از قبل بداند که به کدامیک از پزشکان، در کجا، چگونه و در چه زمانی می‌تواند دسترسی داشته باشد هر بیمار پذیرش شده در مرکز درمانی حق دارد با رعایت احترام به شخصیت وی و محیط خصوصی وی بستری و مورد معاینه، آموزش و درمان قرار گیرد.

هر بیماری حق دارد در صورتی که حقوق قانونی وی زیر پا گذاشته می‌شود، اعتراض و شکایت نماید.( کمتر بیمار ناراضی شاکی شده و جالب اینکه به هیچ کدام هم حقی عملی بمنظور جبران قائل نشده اند) ؟ بیمار حق اعتراض در مورد خدمات بهداشتی و درمانی را دارد. این شکایات بیمار باید مورد رسیدگی قرار گیرد و پاسخ منطقی به بیمار داده شود. هر بیماری حق دارد نسبت به جبران خسارت ناشی از اشتباه، اطلاعات ناقص و به تأخیر افتاده آگاهی کسب نماید.

در قسمت اداری مالی و تشریح بدهی بیمارستان، قاعدتاً مبحث پیش بینی و بودجه ریزی و تنظیم تراز نامه ی مالی بیمارستان باید حرف اول را می زد که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته بود. و کسری بودجه و عدم توازن مالی در یکی پردرآمدترین و در عین حال پرمزیت ترین بیمارستانهای استان ناشی از عوارض کم دقتی در این خصوص می باشد.

نکته ی غالب بر همه موضوعات که بازدهی را تحت الشعاع قرار داده و سیاه چالشی محسوب می شود که فرا روی بیمارستان کنگان قرار دارد ؛ مدیریت مشترک دکتر حیدری در دو بیمارستان کنگان و دیر، مدیریت امورمالی مشترک شبکه ی بهداشت و بیمارستان، مدیریت همزمان حراست آن مجموعه بر شبکه های بهداشت کنگان و عسلویه است.

روش شناسی
روش‌­هایی که باید جهت ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد مطالعه توصیفی، مقطعی تعدادی از شاخص­‌های عملکرد بیمارستان در هر سال  با نتایج سال­‌های قبل و بعد و استانداردهای موجود مقایسه شود. از منابع الکترونیکی و اظهار نظر مراجعان جهت استخراج شاخص­‌های عملکردی مورد استفاده در استفاده گردد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌­نامه استاندارد وزارت بهداشت و فرم نظر خواهی کارشناسی شده از بیماران و همراهان آنها و داده‌­­­های منطبق با آزمون آماری” کای­‌دو” و نرم­‌افزار SPPS 17 تحلیل می تواند اعتباری علمی و دقیق به ارزیاب کننده بدهد.
بیمارستان کنگان فاقد برنامه استراتژیک بیمارستانی است ؟
واحد اداری، واحد مالی، بخش های درمانی ،جذب متخصص، واحد کنترل عفونت، خدمات و…

از رسیدگی به شکایات الزامات کارکنان در ارتباط با منشور حقوق بیمار رسیدگی به شکایات کارکنان و بیماران وارباب رجوع، تجهیزات پزشک، تغذیه

  تدوین برنامه استراتژیک دوین برنامه استراتژیک:

برنامه های عملیاتی بیمارستان در راستای برنامه استراتژیک و اهداف کلان سازمان با تاکید بر تحلیل و پایش شاخص هاشاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت بهبود فرآیندهای مختلف بیمارستان تدوین گردد.

پایش داده ها، اطلاعات شاخص ها و برنامه های عملیاتی بصورت ماهانه انجام است و تحلیل شاخص های کارت امتیازی متوازن و سایر شاخص های کلیدی عملکرد در جلسات کمیته پایش و سنجش عملکرد جهت مشارکت مدیران در ارائه اقدامات و مداخلات مدیریتی مطرح شود.

با عنایت به رعایت حقوق دریافت کنندگان خدمت، رضایتمندی بیماران، همراهان و کارکنان تحلیل و به مسئولان مرتبط جهت بهبود عملکرد انعکاس داده شود. همچنین به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم، عملکرد سازمان بصورت مدون بررسی و اطلاعات مربوط به نیازهای کلی سازمان از جمله راهکار های کاهش هزینه ها جمع آوری و تحلیل و راهکارهای علمی و عملی در قالب گزارشات تکمیلی به مسئولین و مدیران ارشد پیشنهاد داده شود.

کنترل مستندات و مدارک و اصلاح فرآیند

کلیه مستندات بیمارستان مطابق با دستورالعمل کدگذاری مدارک، کدگذاری گردد. بر بازنگری مستندات و توزیع آن و جمع آوری اسناد منسوخ مطابق با روش اجرایی کنترل مدارک و مستندات نظارت گردد. فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شود و بر فرایندهای سازمانی نظارت و به جمع آوری پیشنهادها جهت بهبود روش های سازمانی ارائه گردد.

خط مشی ها، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری بخش و واحد های بیمارستان با همکاری مسئولین و مدیران مربوطه تدوین گردد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان با همکاری واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای ایجاد شود و در زمینه ارزیابی عملکرد و تدوین تغییرگرای چارت سازمانی و شرح وظایف با کارشناسان واحد اداری با توجه به نیاز و ضرورت های شهرستان با همکاری و مشارکت صاحب نظران صورت گیرد.

 پیشنهادی که مطرح شد استقرار دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی در بیمارستان

شرح اهم وظایف و فعالیت های دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی :

 استقرار و اجرای استانداردهای اعتباربخشی

مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک، عملیاتی، بهبود کیفیت و ایمنی بیمار بصورت سالانه و در راستای استانداردهای اعتبار بخشی

برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم با مشارکت مدیران ارشد

مشارکت در تدوین خط مشی های بخش ها و واحدهای بیمارستان

انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند

مشارکت در تدوین شاخص های بیمارستان و تحلیل و پیگیری اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده

 شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان

 استقرار نظام رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات بیماران، همراهان و پرسنل

 پیگیری تشکیل کمیته های بیمارستانی و پایش مصوبات تدوین شده در کمیته ها

ارائه گزارشات مداوم در خصوص فعالیتهای انجام شده در راستای بهبود کیفیت خدمات به تیم اجرایی بیمارستان

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و محورهای اعتباربخشی

واحد بهبود کیفیت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای پیاده سازی استانداردها ساماندهی و نظارت نماید. برنامه ریزی در خصوص انجام بازدید های مدون درون سیستمی انجام گردد. گزارشات منظم از بازدید ها و ارزیابی های داخلی به منظور ارتقاء نقاط قابل بهبود ، تدوین و به مدیران مربوطه منعکس می گردد ،نظارت بر کلیه امور اعتبار بخشی بیمارستان از طریق نرم افزار اعتباربخشی و بازدید های کارشناسان بهبود کیفیت صورت می گیرد.

استفاده از خرد جمعی

جلسات مستمر (ماهانه) رابطین بهبود کیفیت به منظور یادآوری و انتقال مطالب حائز اهمیت اعتبار بخشی، استاندارد ها و … برگزار می گردد. نظارت و ارزیابی تشکیل و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی با همکاری واحد کمیته های بیمارستانی انجام گردد.

در راستای ارتقا کیفیت خدمات، کمیته پایش و سنجش کیفیت و تیم مدیریت اجرایی بصورت منظم برگزار گردد. تلاش واحد بر تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات کارشناسی، علمی و کاربردی با مشارکت مدیران بیمارستان است. برای تامین نیروی انسانی و تجهیز بیمارستان‌ محوری جنوب استان بوشهر تدابیری عملی انجام شود

اغلب نکات عرضه شده توسط رئیس بیمارستان، دفاعیه ی شخصی، انشایی و عاطفی بدون ارائه مستندانی رسمی متکی براهداف سازمانی و حقوق شهروندی بود بنحوی که این مدل ارزیابی، نتوانست تصویری واقع‌ بینانه از وضعیت کنونی بیمارستان کنگان را نشان دهد و کمترکسی از فعالین اجتماعی و اهالی رسانه از اظهار نظرهای دکتر حیدری قانع شدند؟

درحالیکه می بایست با استفاده از تکنیک تئوری ارجحیت و استفاده از مدل ریاضی این نقیصه حل میشد و با پذیرفتن نواقص چشم اندازی امیدورانه را ترسیم می کرد نتایج حاصل از مدل مورد نظر قالب استفاده بیمارستان‌ از این حجم بالای منابع اختصاص‌یافته و تراکنش های مالی کلی، منطبق بر مطالعات مرتبط با کارایی در یک تعریف خلاصه، به معنای حداکثر استفاده از منابع برای تولید بازده باید باشد که برای تعیین میزان کارایی یا عدم کارایی، هر بنگاه باید از شاخص یا شاخص‌های مناسب به‌عنوان ملاک مقایسه، استفاده نماید.

کارایی بیمارستان در بهره‌گیری از منابع را نیز می‌توان با کمک شاخص‌های مشخصی سنجید و با تجزیه و تحلیل آن و برنامه‌ریزی برای بهبود شاخص‌های کارایی، انتظار ارتقای بهره‌وری در سیستم را داشت ابزار گردآوری داده‌ها  حداقل در سه شاخص درصد اشغال تخت، گردش تخت و متوسط مدت اقامت بیمار، ابتکار و سرعت عمل در خدمات فوریت های پزشکی و جلب میزان رضایت مندی شهروندان  به آسانی در این رابطه می توان گفت که بیمارستان کنگان نه بتغییر بلکه به تحول نیاز دارد آنچه ضروری به نظر می‌رسد مدیران و سیاست‌گذاران بخش سلامت در جهت ارتقای کارایی و افزایش بهره‌برداری از منابع موجود دراین عرصه، باید تدابیری عاجل را اتخاذ نمایند. این حداقل انتظار شهروندان کنگانی و کارگران و کارکنان صنعت در محدوده جغرافیایی قطب انرژی است.

عبدالمجید اورا