یکی از رسانه‌های داخلی دست به افشاگری پیرامون اتفاق رقم خورده در رختکن آبی‌ها زد.

، ماجرای این داستان به بازی با گل ریحان برمی‌گردد. زمانی که بازیکنان به رختکن بازمی‌گردند، یکی از ملی‌پوشان استقلال که از شرایط ناراحت بود، وارد رختکن می‌شود و در حالی که به شدت عصبانی بود، پیراهن خود را درآورد و آن را به زمین کوبید. همزمان با این حرکت، بازیکن فوق کلمات خاصی را هم بر زبان آورد که جنبه منشوری داشت!

البته اغلب بازیکنان آن صحنه را ندیدند، چون درون رختکن نبودند، ولی چند نفری بودند که متوجه قضیه شدند و خبرش به گوش مدیران ارشد باشگاه هم رسید تا داستان به شکل جدی‌تری مطرح شود!

نکتۀ جالب این ماجرا که آن را نشریۀ خبرورزشی منتشر کرده است، اینجاست که مدیران استقلال برخوردی کاملاً سرد را با این موضوع داشتند!