جلسه هم اندیشی شورای و ریس بیمارستان کنگان برگزار شد+ تصویر
جلسه هم اندیشی شورای و ریس بیمارستان کنگان برگزار شد+ تصویر

جلسه هم اندیشی رئیس شورای و ریس بیمارستان کنگان با جمعی از فعالین اجتماعی و رسانه ای شهرستان کنگان در محل دفتر شورای شهر کنگان برگزار شد.

جلسه هم اندیشی رئیس شورای و ریس بیمارستان کنگان با جمعی از فعالین اجتماعی و رسانه ای شهرستان کنگان در محل دفتر شورای شهر کنگان برگزار شد.

در این جلسه جمعی از رسانه ها و فعالین اجتماعی شهرستان کنگان به بیان نقطه نظرات، سوالات و راهکارهای خود درخصوص مباحث در بیمارستان پرداختند.

کرمی رئیس شورای شهر کنگان دراین نشست اظهار امیدواری کرد که این جلسات ادامه داشته باشد و بتوان از آن خروجی مناسبی نیز برای برون رفت شهر از مشکلات موجود فراهم آورد.

عکاس: سعید اورا