مسؤولین باید روحیه امید را به مردم این بخش تزریق کنند
مسؤولین باید روحیه امید را به مردم این بخش تزریق کنند

محمدفخرایی صبح امروز در نشست شورای اداری بخش سیراف اظهار داشت: با توجه به شرایط حساس کشور، مدیران ادارات بخش و شهرستان در تعامل با یکدیگر، مردم‌داری را سرلوحه برنامه کاری خود قرار دهند و با رصد مسائل و  مشکلات نسبت به رفع آن اقدام کنند. بخشدار سیراف با بیان اینکه شوراهای اسلامی با تبیین […]

محمدفخرایی صبح امروز در نشست شورای اداری بخش سیراف اظهار داشت: با توجه به شرایط حساس کشور، مدیران ادارات بخش و شهرستان در تعامل با یکدیگر، مردم‌داری را سرلوحه برنامه کاری خود قرار دهند و با رصد مسائل و  مشکلات نسبت به رفع آن اقدام کنند.

بخشدار سیراف با بیان اینکه شوراهای اسلامی با تبیین خدمات نظام و دولت موجب آرامش فضای عمومی جامعه شوند، افزود: مسؤولین باید روحیه امید را به مردم تزریق کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق هم‌زیستی مسالمت‌آمیز صنعت و مردم، توجه به الزامات زیست‌محیطی و اقدام عملی صنعت در جذب نیروهای تحصیل‌کرده و جویای‌کار بومی بخش سیراف است، بیان کرد: عملیاتی شدن این مهم می‌تواند نویدبخش توسعه متوازن بخش سیراف باشد.

فخرایی گفت: مردم شریف بخش سیراف شایسته تکریم بیشتر از طرف مسؤولین و بخش صنعت هستند.