بازدید امام جمعه موقت از اداره پست شهرستان کنگان+ تصویر
بازدید امام جمعه موقت از اداره پست شهرستان کنگان+ تصویر

مناسبت روز جهانی پست، امام جمعه موقت کنگان و رییس دفتر امام جمعه در اداره پست شهرستان حضور پیدا کردند.

،بمناسبت روز جهانی پست، امام جمعه موقت کنگان و رییس دفتر امام جمعه با حضور در اداره پست با رییس و پرسنل این اداره دیدار و با اهدای شاخه گل از تلاشهای آنان تقدیر نمودند.