،در این نشست که به ریاست عبدالنبی یوسفی فرماندار عسلویه تشکیل شد روسای کمیته های هفت گانه ستاد انتخابات شهرستان عسلویه مشخص شد و احکام آنها ابلاغ گردید. گفتنی است فرماندار عسلویه در این جلسه ضمن تاکید بر نقش اجرایی وزارت کشور و فرمانداری ها در اجرای انتخابات بر بکارگیری تمام توان اعضای کمیته ها […]

،در این نشست که به ریاست عبدالنبی یوسفی فرماندار عسلویه تشکیل شد روسای کمیته های هفت گانه ستاد انتخابات شهرستان عسلویه مشخص شد و احکام آنها ابلاغ گردید.

گفتنی است فرماندار عسلویه در این جلسه ضمن تاکید بر نقش اجرایی وزارت کشور و فرمانداری ها در اجرای انتخابات بر بکارگیری تمام توان اعضای کمیته ها جهت برگزاری انتخابات سالم، متناسب با قانون، رعایت اصل بی طرفی و ایجاد زمینه برای حضور حداکثری تاکید کرد.