چند نکته جهت تنویر افکار عمومی در خصوص کلیپ منتشر شده مربوط آشپزخانه بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان
چند نکته جهت تنویر افکار عمومی در خصوص کلیپ منتشر شده مربوط آشپزخانه بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان

در خصوص کلیپ منتشر شده مربوط آشپزخانه بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان، چند نکته جهت تنویر افکار عمومی به عرض می رساند.

در خصوص کلیپ منتشر شده مربوط آشپزخانه بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان، چند نکته جهت تنویر افکار عمومی به عرض می رساند:

۱٫ آشپزخانه بیمارستان کنگان پس از استفاده از روغن خوراکی برای پخت و پز، آن را در یک فرآیند ساده، به شکل جداگانه دفع می کند. تفاله های روغن یک بار استفاده شده( یا داغ شده) را جدا کرده و در قسمت زباله ها دفع می نماید و روغن صاف شده( بدون تفاله) را نیز جداگانه دفع می کند. دفع همزمان روغن یک بار استفاده شده( داغ شده) تفاله دار، موجب گرفتگی لوله های فاضلاب می شود. بیمارستان کنگان تحت هیچ شرایطی، روغنی که یک بار مورد استفاده قرار گرفته را مجددا در پخت و پز استفاده نمی کند و این کار عین بازی با سلامت و جان مردم است.
۲٫ در راستای کمک به حفظ محیط زیست و سلامت محیط در سال ۹۵ ، به روزرسانی، بهسازی و مکانیزه کردن سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان کنگان را دستور کار قرار گرفت و از همان تاریخ تا کنون تمام پساب های بیمارستان کنگان از طریق سیستم تصفیه فاضلاب این مرکز درمانی، استاندارد سازی شد تا این مجموعه نیز نقش خود را در حفاظت از محیط زیست ایفا نماید.
۳٫ اجرای طرح هر تولد یک درخت با همفکری انجمن فعال » نبض زمین« از اسفند سال ۹۴ در بیمارستان امام خمینی کنگان شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. در این طرح، والدین نوزاد متولد شده در بیمارستان کنگان می توانند به ازای تولد فرزند خود، یک نهاد در فضای سبز این مرکز درمانی بکارند تا هم یادگاری شناسنامه دار از فرزندشان بجا بگذارند و هم در کمک به تصفیه هوا و اکسیژن سازی، نقش آفرینی کرده باشند.

مجموعه این اقدامات نشان از اهمیت موضوع سلامت مردم و محیط زیست برای مجموعه بیمارستان امام خمینی کنگان دارد و لذا هیچ اقدامی که بخواهد سلامت مردم و محیط زیست را به خطر بیندازد از سوی این مرکز درمانی انجام نشده و نخواهد شد.