رئیس آموزش و پرورش کنگان: مدیر مدرسه بدون هماهنگی با مدیریت آموزش و پرورش کلاس درس جدید ایجاد کرده است
رئیس آموزش و پرورش کنگان: مدیر مدرسه بدون هماهنگی با مدیریت آموزش و پرورش کلاس درس جدید ایجاد کرده است

رئیس آموزش و پرورش کنگان گفت: در زمینه صحبت های مدیر مدرسه جمعیت کلاس سی و هفت نفر است. و یک کلاس است. ولی متاسفانه مدیر، پرونده دانش آموزان ترک تحصیلی را وارد سامانه کرده و جمعیت کلاس را به چهل نفر رسانده است. و بدون هماهنگی کلاس ۳۷ نفر رابه دو کلاس تقسیم نموده است. که اینکار بدون هماهنگی با مدیریت اموزش و پرورش انجام داده است.

بگفته یکی از اهالی روستای شرینو مدیریت مدرسه ابتدایی ۱۲ فروردین کلاس اول ابتدایی این مدرسه بدلیل جمعیت بیش از ظرفیت ۳۸ نفر به دو کلاس تقسیم شده بود که امروز با حضور کارشناسان آموزش و پرورش یکی از کلاس ها منحل شده و به یک کلاس تقلیل یافته است. که این اقدام از نظر قانونی و منطقی مشکل و غیر قابل کنترل است.

همچنین طی تماس های تلفنی شورا و اهالی روستا با مسئولین مربوط، هیچگونه جواب درست و راه حلی از سوی اموزش و پرورش ارائه داده نشده است.

در پی این موضوع ولیاء دانش آموزان مانع از حضور فرزند خود به مدرسه شده اند.

محیسن رئیس آموزش و پرورش شهرستان کنگان نسبت به اعتراض اهالی روستا شرینو با خبرنگار کوگانا گفت: کلاسها بدین شکل درشهرستان دردوره ابتدایی اختصاص می یابد. که کل جمعیت دانش آموزی دردوره ابتدائی تقسیم بر میانگین تراکم دانش آموزی دردوره ابتداّیی که عدد ۲۸ می باشد. بدست می آید و از این طریق سهمیه کنگان ۳۳۸ کلاس است. که هم اکنون شش کلاس دیگر ما مازاد داریم. که هنوز وزارت برامون تایید نکرده است.

وی در ادامه گفت: در زمینه صحبت های مدیر مدرسه جمعیت کلاس سی و هفت نفر است. و یک کلاس است. ولی متاسفانه مدیر، پرونده دانش آموزان ترک تحصیلی را وارد سامانه کرده و جمعیت کلاس را به چهل نفر رسانده است. و بدون هماهنگی کلاس ۳۷ نفر رابه دو کلاس تقسیم نموده است. که اینکار بدون هماهنگی با مدیریت اموزش و پرورش انجام داده است.

این مسئول افزود: علاوه بر آن در مجاورت این مدرسه و به فاصله دو تاسه کیلومتر مدرسه ابتدایی دیگری وجود دارد. که کلاس اول آن ۱۲ نفر است. پس اولیاء محترم می توانند، فرزندانشان رابه ان مدرسه ببرند. و بنا نیست آموزش و پرورش در کنار هر خانه یک مدرسه بسازد.