برگزاری یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز شهرستان کنگان+ تصویر
برگزاری یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز شهرستان کنگان+ تصویر

یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز شهرستان کنگان با حضور مسئولین به همت حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی قدس در مدرسه شهید پرهیزگار برگزار شد. در این یادواره از یادگار هشت سال دفاع مقدس حاج الیاس محمدی و اعضای گروه جهادی دبیرستان شهید پرهیزگار تقدیر شد.

یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز شهرستان کنگان با حضور مسئولین به همت حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی قدس در مدرسه شهید پرهیزگار برگزار شد.

در این یادواره از یادگار هشت سال دفاع مقدس حاج الیاس محمدی و اعضای گروه جهادی دبیرستان شهید پرهیزگار تقدیر شد.