از آتش نشانان شهرداری سیراف تجلیل شد+ تصویر
از آتش نشانان شهرداری سیراف تجلیل شد+ تصویر

به مناسبت روز آتش نشان با حضور امام جمعه شهر سیراف ، امام جمعه اهل سنت شهر سیراف ، بخشدار بخش سیراف ، رئیس و اعضای شورای اسلامی و سرپرست شهرداری از آتش نشانان شهرداری بندر سیراف تجلیل و از زحمات‌ این عزیزان قدردانی‌ بعمل آوردند.

به مناسبت روز آتش نشان با حضور امام جمعه شهر سیراف ، امام جمعه اهل سنت شهر سیراف ، بخشدار بخش سیراف ، رئیس و اعضای شورای اسلامی و سرپرست شهرداری از آتش نشانان شهرداری بندر سیراف تجلیل و از زحمات‌ این عزیزان قدردانی‌ بعمل آوردند.