تجلیل از معاون دانش و پژوهش سپاه استان بوشهر
تجلیل از معاون دانش و پژوهش سپاه استان بوشهر

در نهمین جشنواره مالک اشتر ستاد کل سپاه و با حضور سرلشکر سلامی از معاون دانش و پژوهش سپاه امام صادق تجلیل شد.

در این ایین که عصر امروز یکشنبه در تهران برگزار شد، معاونت دانش و‌ پژوهش سپاه امام صادق(ع)بعنوان معاونت برتر در بین معاونت های دانش و پژوهش ستاد کل سپاه انتخاب و‌از از سرهنگ پاسدار محمدرضا زارعی تبار تجلیل شد.
در جشنواره مالک اشتر ستاد کل سپاه با حضور سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه برگزار شد معاونت دانش و‌پژوهش سپاه امام صادق بعنوان معاونت برتر در بین معاونت های دانش و پژوهش ستاد کل سپاه انتخاب و‌از برادر پاسدار زارعی تبار تجلیل شد .
گفتنی است معاونت دانش و پژوهش سپاه استان بوشهر برای چهارمین سال پیاپی است که حایز این رتبه برتر کشوری است