بازدید فرماندار و شهردار کنگان از پروژه عمرانی بلوار امام حسین (ع) + تصویر
بازدید فرماندار و شهردار کنگان از پروژه عمرانی بلوار امام حسین (ع) + تصویر

فرماندار ، رحیم جمالی شهردار از بلوار امام حسین (ع) بازدید نمودند. فتح اله نوروزی فرماندار کنگان در این بازدید بر ارتقاي كيفيت پروژه عمراني و رساندن به موقع تاکید کرد رحیم جمالی شهردار کنگان گفت: پروژه بلوار امام حسین (ع) در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار ، رحیم جمالی شهردار از بلوار امام حسین (ع) بازدید نمودند. فتح اله نوروزی فرماندار کنگان در این بازدید بر ارتقاي كيفيت پروژه عمراني و رساندن به موقع تاکید کرد

رحیم جمالی شهردار کنگان گفت: پروژه بلوار امام حسین (ع) در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.