عملیات مرصاد پرونده منافقین را برای همیشه بست
عملیات مرصاد پرونده منافقین را برای همیشه بست

امام جمعه بخش سیراف گفت:شكست نیروهاى منافقین مهر تأییدى بر شكست رژیم بعثى حاكم برعراق از ایران بود و مىتوان ناكامى رجوى را «شكست مضاعف» صدام حسین قلمداد کرد.

به گزارش کوگانا،حجت السلام عاشوری در گفت و گو با خبرنگار کوگانا گفت: عملیات مرصاد آثار مخربى بر پیکره سازمان منافقین گذاشت، شمار زیادى از اعضا و وابستگان تشکیلات در عراق و اروپا تلاش کردند از سازمان جدا شوند هر چند با خشونت درون گروهى مواجه شدند ولى به هرحال روزنه هایى وجود داشت که بتوانند جان خود را از دست این سازمان نجات دهند. شکست مجاهدین در این عملیات باعث شد سازمان کاملا به صورت یک فرقه بسته و مخوف در بیاید و تمامى روزنه هاى امید به دنیاى آزاد بر روى اعضاى آن بسته شود و این تازه آغاز راه بود.

وی ادامه داد:پس از شکست سنگین منافقین در عملیات مرصاد وآغاز روند اجراى قطعنامه ۵۹۸، منافقین همراه با استخبارات رژیم عراق به عامل اصلى در سرکوب قیام هاى مردمى عراق تبدیل شده واین نقش به ویژه بعد از ناکامى صدام در جنگ دوم خلیج فارس وحمله به کویت و… به اوج خود رسید.

امام جمعه بخش سیراف بیان داشت:شکست نیروهاى منافقین مهر تأییدى بر شکست رژیم بعثى حاکم برعراق از ایران بود و مىتوان ناکامى رجوى را «شکست مضاعف» صدام حسین قلمداد کرد.

عاشوری یادآور شد:منافقین همچنان به عنوان ستون پنجم آمریکا در طراحى واجراى عملیات جاسوسى و تخلیه اطلاعاتى به ویژه پس از تسلط آمریکایى ها بر عراق، ایفاى نقش مى کردند.که با تشکیل دولت اسلامى در عراق و اوجگیرى مخالفت مردم این کشور با حضور این مزدوران صدام در عراق، آمریکا ناچار به جابجایى آنها از عراق شد، و ضمن خارج کردن این گروهک از فهرست موسوم به گروههاى تروریستى مورد نظر آمریکا، براى بخشى از سران این گروهک از کشورهاى اروپایى پناهندگى گرفت وبخش عمده ازعوامل باقى مانده نفاق را نیز در اردوگاههایى در آلبانى اسکان داد.