بی‌مهری شورای شهر کنگان به اصحاب رسانه /مردم حق دارند از عملکرد شورای شهر خود آگاه باشند
بی‌مهری شورای شهر کنگان به اصحاب رسانه /مردم حق دارند از عملکرد شورای شهر خود آگاه باشند

جلسات علنی شورای شهر کنگان این روزها در حالی برگزار می شود که متاسفانه حضور هیچ یک از خبرنگاران در جلسات احساس نمی شود و هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص عملکرد شورا صورت نمی گیرد و امروز که در سال سوم فعالیت شورا هستیم هیچگونه اطلاع رسانی و شفافیتی از عملکرد شورا در دسترس نیست.

جلسات علنی شورای شهر کنگان این روزها در حالی برگزار می شود که متاسفانه حضور هیچ یک از خبرنگاران در جلسات  احساس نمی شود و هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص عملکرد شورا  صورت نمی گیرد و امروز که در سال سوم فعالیت شورا هستیم هیچگونه اطلاع رسانی و شفافیتی از عملکرد شورا در دسترس نیست.

آگاهی بخشی جامعه یکی از وظایف ذاتی رسانه‌هاست و رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسوولان و خبرنگاران زبان گویای مردم هستند. خبرنگاران می توانند سوالات برخاسته از اذهان عمومی را با حضور در جلسات علنی شورا مطالبه کنند و اطلاع رسانی و شفاف سازی آنها می تواند راهگشای رفع بسیاری از مشکلات شهری باشد.

قلم نقد خبرنگاران و به تحریر کشیدن ضعف‌ها و کاستی‌ها نه تنها زمینه ساز توسعه و آبادانی و رشد شهر است بلکه بازویی توانمند در شکل گیری خرد جمعی برای تصمیم گیری‌های کلان است

شنیده می‌شود برخی اعضای شورا بر این باورند که حضور خبرنگاران در جلسات شورا موجب انتقال جزئیات به مردم می‌شود و ترس از بازتاب منفی مسائل در میان مردم را دارند. این در حالی است که در بسیاری از شهرها با سطح گسترده جلسات به صورت هفتگی با حضور خبرنگاران برگزار می‌شود. بنابراین بهتر است اعضای محترم شورا همانگونه که در جریان تبلیغات قول‌های زیادی برای جذب رای به مردم می‌دادند امروز هم  تصمیمات و نظرات خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند

لازم به ذکر است خبرنگاران نیز با حضور جلسات علنی شورا مکلف به رعایت اخلاق حرفه‌های هستند و اطلاع رسانی‌ها را باید به دور از غرض ورزی و صرفا جهت آگاهی بخشی جامعه انجام دهند.

مطمئنا راه‌های متفاوتی برای اطلاع مردم از پیگیری‌ها و اقدامات شورا وجود دارد که می‌توان به مهیا کردن بستر مناسب توسط شوراها برای حضور مردم و رسانه ها در جلسات شورا بیانجامد

ماده ۱۵ قانون شوراها می گوید که جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضاء اصلی رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات‌غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه است.

موضوعات مهم شورا و مصوباتی که به شورای شهر ارتباط دارد نمی تواند غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شود.

رسانه ها و مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند. خبرنگاران و رسانه ها حق دارند نظرات، انتقادات، پیشنهادها و توضیحات مردم را درج و به اطلاع عموم برسانند. کسب و انتشار اخباری که به منظور افزایش آگاهی عمومی باشد حق قانونی خبرنگاران و رسانه ها است.

شورای شهر کنگان علیرغم اینکه اکثرآنها تحصیلکرده و فرهنگی هستند اما تاکنون نتوانستند بعداز انتخاب خود با مردم و رسانه ها تعامل داشته باشند و شواهد حاکی از آن است که از رسانه ها گریزان هستند و این رسانه گریزی علاوه بر اینکه یک ضعف است موجب می شود که عملکرد شورای شهر و شهرداری به درستی به اطلاع شهروندان رسانده نشود

آیا افرادی در شورای  اسلامی شهر کنگان مانع اطلاع رسانی، شفاف سازی و مطلع بودن افکار عمومی از اتفاقات و روند کار شورا می شوند؟ مگر در شورا چه مطالب و مسائلی بیان می شود و بودجه برای چه کاری هزینه شود که افکار عمومی نباید از آن مطلع شوند؟

مگر اعضای شورای شهر کنگان توسط همین مردم و با رای آنها انتخاب نشده اند و برای رفاه و آسایش مردم تشکیل جلسه نمی دهند و ابراز نظر نمی کنند؟ پس علت عدم دعوت از رسانه ها و اطلاع رسانی شورا برای چیست؟

حال سوال این است که چرا جلسات شورای اسلامی شهر کنگان نباید علنی باشد؟

چرا مردم نباید از تصمیم گیری های شورای شهر و مصوبات آنها که برای رفاه و آسایش و خدمت به مردم است اطلاع داشته باشند؟