وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: جان بولتون می خواهد انگلیس را به باتلاق بکشاند؛ خردورزی و دوراندیشی توطئه ها را خنثی می کند.

محمد جواد ظریف وزی: خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: اشتباه نکنید! جان بولتون که در فریب ترامپ برای ورود به «جنگ قرن» ناکام مانده و نگران فروپاشی تیم بی است، در حال ریختن زهر خود به انگلیس است به این امید که این کشور را به باتلاق بکشاند. تنها خردورزی و دوراندیشی می‌تواند چنین توطئه هایی را خنثی کند.