افشاگر اسرار خاندان آل سعودی از مخالفت نیروهای انصارالله با پیشنهاد ولی عهد عربستان خبر داد.

به نقل از العهد، افشاگر اسرار خاندان آل سعود معروف به مجتهد با انتشار یک پست توئیتری اعلام کرد: محمد بن سلمان ولی عهد عربستان برای مذاکره با نیروهای انصارالله از قبایل یمنی استفاده می کند.

وی افزود: بن سلمان به انصارالله پیشنهاد داده کنترل بخش های شمالی یمن را به آنها واگذار کند و در مقابل نیز آنها به بخش های جنوبی کاری نداشته باشند.

مجتهد تاکید کرد: انصارالله با این پیشنهاد بن سلمان مخالفت کرده اند.

وی افزود: انصارالله تاکید دارد که متجاوزان باید از تمام خاک یمن خارج شده و از این کشور به دلیل تجاوز نظامی عذر خواهی کرده و غرامت دهها میلیاردی بپردازند.