از بانوان محجبه ادارات و فروشگاه ها شهر سیراف تقدیر شد+ تصویر
از بانوان محجبه ادارات و فروشگاه ها شهر سیراف تقدیر شد+ تصویر

به مناسبت هفته عفاف و حجاب به همت حوزه حضرت معصومه (س) از کارکنان خواهر ادارات و فروشگاه شهر سیراف با هدیه ی تجلیل شد.

به مناسبت هفته عفاف و حجاب به همت حوزه حضرت معصومه (س) از کارکنان خواهر ادارات و فروشگاه شهر سیراف با هدیه ی تجلیل شد.