آسانسور یک مرکز درمانی در کنگان بدلیل عدم رعایت استاندارد پلمپ شد+ تصویر
آسانسور یک مرکز درمانی در کنگان بدلیل عدم رعایت استاندارد پلمپ شد+ تصویر

در اجرای طرح استاندارد سازی از آسانسورهای مراکز عمومی آسانسور یک مرکز درمانی در این شهرستان پلمپ شد.

رئیس اداره استاندارد شهرستان کنگان در گفت و گو با خبرنگار کوگاناگفت: طی بازرسی های صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره از آسانسورهای مراکز عمومی در شهرستان کنگان، آسانسور یک کلینیک تخصصی پزشکی در این شهرستان، غیر استاندارد اعلام شد.

مصطفی رامشی افزود:کارشناسان استاندارد پس از بررسی این آسانسور بدلیل رعایت نکردن بندهای بحرانی و بی توجهی به اخطارهای متعدد اقدام به مهرموم آن کردند.

رامشی گفت :درصورت دریافت نشدن گواهی بازرسی ادواری سالیانه ,مسؤلیت حوادث و سوانح احتمالی برعهده مالکان و مدیران ساختمان های دارای آسانسور می باشد.

وی تاکید کرد: با نصب هر آسانسور تمام قسمت‌های آن مانند موتورخانه تا چاهک‌ها کنترل و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد امااز مردم و مالکان تقاضا می‌شود به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار، بازرسی ادواری آسانسور‌ها را جدی بگیرند.