چه کسانی مسول ترویج عفاف و حجاب در شهرستان کنگان هستند؟/چرابرخی مسئولان نسبت به وصیت شهدا درباره حجاب غفلت کردند
چه کسانی مسول ترویج عفاف و حجاب در شهرستان کنگان هستند؟/چرابرخی مسئولان نسبت به وصیت شهدا درباره حجاب غفلت کردند

شیوه گسترش عفاف و حجاب بسیار مهم است باید ببینیم این هدف بر کدام سازمان‌های مردم‌نهاد هست؟ و چه کاری در زمینه گسترش عفاف و حجاب انجام دادند.

،این هفته، هفته حجاب و عفاف نامگذاری شده است تا تلنگری باشد برای تمامی مسلمانان در نظام جمهوری اسلامی ایران که چقدر به این فریضه واجب خداوندی عمل و در راستای ترویج آن تلاش کرده ایم.

این هفته بهانه ای شده است تا این تلنگر در محیط شهری بیشتر نمود پیدا کند. تلنگری که باید با نصب بنرهای فرهنگی با پیام های فرهنگ حجاب وعفاف در شهر خودنمایی کند و اما در میدان و معابر پرازدحام کنگان و ورودی ادارات هیچ بنر نصب نشده است.

این هفته تلنگری شاید باشد به شهروندی را به خود آورد و به این بیاندیشد که نوع رفتار و پوشش وی در کجای عمل به دستورات اسلام قرار دارد و حجاب برایش چه معنی ای می دهد؟ تلنگری که خون بهای شهدا را فریاد می زند که قطره قطره خون شهدا برای این ریخته شده است که چادر از سر ما نیفتد. تلنگری که شاید زمان آن رسیده که بیشتر و عمیق تر به مسئله فرهنگ حجاب و عفاف  بیاندیشیم.

شیوه گسترش عفاف و حجاب بسیار مهم است باید ببینیم این هدف بر کدام سازمان‌های مردم‌نهاد هست؟ و چه کاری در زمینه گسترش عفاف و حجاب انجام دادند.

بنا بر روایتی از حضرت علی (ع) یک جامعه دینی سه علامت دارد که این علامت‌ها عبارتند از عفت عمومی و فردی، تقوا و پاکدامنی و حیای در برابر انسان و خداوند که اگر این سه چیز در یک جامعه گسترده و عمومی شود دیگر خلافکار خجالت می‌کشد در جامعه کار خلافی را انجام دهد؛ لذا اگر جامعه این شکل را پیدا کند و عفت، حیا و تقوا در آن وجود داشته باشد یک جامعه دینی بروز و نمود پیدا می‌کند