نقش عفاف و حجاب در سلامت جامعه
نقش عفاف و حجاب در سلامت جامعه

آثار حجاب، ابتدا در روح و روان به صورت آرامش فرد است چرا که وقتی فرد با آزادی پوشش را انتخاب می کند احساس سربلندی و حفظ شخصیت می کند. نسبت به این مساله اسلام تاکید فراوان دارند که زن هر اندازه متین تر و با وقارتر باشد احترامش افزون تر است.

حجاب به معناب پوشاندن زن در برابر نامحرم از احکام ضروری اسلام است که در سوره ای از سوره های قرآن ابتدا به صورت اجمال در آیه ۵۹ احزاب و آنگاه با تفضیل بیشتر در سوره مبارکه نور آمده است.

از آثار حجاب، ابتدا در روح و روان به صورت آرامش فرد است چرا که وقتی فرد با آزادی پوشش را انتخاب می کند احساس سربلندی و حفظ شخصیت می کند. نسبت به این مساله اسلام تاکید فراوان دارند که زن هر اندازه متین تر و با وقارتر باشد احترامش افزون تر است.

دیگر اثر حجاب ازبین رفتن عوامل فساد در جامعه است همانطور که آمار نشان می دهد در جوامعیکه پوشش بیشتر سلامت اخلاقی و اجتماعی تضمین، استحکام خانواده  بیشتر در نتیجه از هم گسیختگی در جامعه  کمتر است.

برخی عقیده و نظرشان اینست که حجاب زور است برای اینکه آزادی از زن گرفته شود اما اسلام آن را وظیفه شرعی می داند چرا که زنان با حجاب در فعالیت های اجتماعی خود آزاد ترند زیر مردان بوالهوس اطمینان دارند که این دسته زنان طعمه نفس شوند به همین خاطر کمتر برای آنان ایجاد مزاحمت میکنند خداوند در قرآن کریم می فرماید: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنی‏ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً

اى پیامبر، به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو بخشى از مقنعه هاى خویش را به خود نزدیک کنند تا گردن و سینه آنان آشکار نشود. این پوشش نزدیک ترین راه است براى این که آنان به عفت و حجاب شناخته شوند و در نتیجه مورد آزار فاسقان قرار نگیرند، و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.

در طول تاریخ اسلام هرگاه خواسته شده با اصل دین بخنگید و باعث تنزل مومنین شود اولین مساله حجاب بوده و توانسته اند با ایم مساله روی بحث های اقتصادی ،نظامی و …. تاثیر بگذارند.

یکی از جنایات بزرگ طاغوت کشف حجاب با چماق رضا خانی بوده و در مرحله بعد برداشتن عفتت بود اما ایمان قوی ملت ایران اجازه چنین کاری را به دشمن داد و اجتماعات بزرگی از زنان مسلمان با حفظ حجاب به راه انداختند.

 از جمله دلایل گرایش زنان به بی حجابی تقلید از روشنفکران غرب زده ،ناآگاهی و ناآشنایی با احکام پوشش و تعلیم نادرست است

امروزه عدم رعایت عفاف در پوشش به عنوان یک آسیب فرهنگی و اجتماعی جدی مطرح است و آن  آسیب در مورد دختران جوان به دلیل موقعیت سنی . فرهنگی و تحصیلی از حساسیت بیشتری برخوردار است.

درونی سازی و ترویخ عفاف و حجاب نیازمند موثر و تدریجی استکه باید  حوزه هایی همچون خانواده ، محیط های آموزشی و تربیتی،رسانه ها بیشتر به حوزه های دیگر بررسی شود

سیده زهرا موسوی  مدیر مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (س) کنگان