تصاویر/از بانوان معجبه اداره امور مالیاتی  ومخابرات شهرستان کنگان تقدیر شد
تصاویر/از بانوان معجبه اداره امور مالیاتی  ومخابرات شهرستان کنگان تقدیر شد

به مناسبت هفته عفاف و حجاب به همت حوزه صدیقه طاهره (س) و قمربنی هاشم (ع) از کارکنان خواهر ادارات امور مالیاتی و مخابرات شهرستان کنگان با اهدای گل و هدیه تجلیل شد.

به مناسبت هفته حجاب وعفاف حوزه صدیقه طاهره (س) و قمربنی هاشم (ع) به کارکنان خواهر ادارات امور مالیاتی و اداره مخابرات کنگان گل و هدیه تقدیم کردند.

در یرنامه جانشین سپاه محمد رسول الله شهرستان ،فرمانده حوزه های صدیقه طاهره (س) و قمربنی هاشم (ع) و جمعی و پاسداران حضور داشتند.

 

انتهای پیام/