اصناف از برگترین نهاد های مدنی در کشور هستند
اصناف از برگترین نهاد های مدنی در کشور هستند

فتح اله نوروزی در این دیدار ضمن تبریک روز ملی اصناف اظهار داشت: اصناف در کنار فعالیت های اقتصادی همواره در مسائل و تحولات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان نقش آفرین بودند. وی ادامه داد:روز ملی اصناف گویای اهمیت و جایگاه بزرگ این قشر از جامعه در رشد ، توسعه و پیشرفت کشور است.و […]

فتح اله نوروزی در این دیدار ضمن تبریک روز ملی اصناف اظهار داشت: اصناف در کنار فعالیت های اقتصادی همواره در مسائل و تحولات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان نقش آفرین بودند.

وی ادامه داد:روز ملی اصناف گویای اهمیت و جایگاه بزرگ این قشر از جامعه در رشد ، توسعه و پیشرفت کشور است.و برای داشتن اقتصادی فعال و پویا می بایست به صنوف کشور توجه بیشتری شود.

فرماندار کنگان در ادامه بیان کرد:اصناف از برگترین نهاد های مدنی در کشور هستند که در ساماندهی وضعیت بازار و کالاها نقش تعیین کننده ای دارند.و در راستای رشد و توسعه اقتصادی و حمایت از تولید ملی و اشتغال زایی ، اتاق اصناف می تواند اقدامات موثری ایفا نماید.