۳۰ شغل با درآمد بالا در آینده
۳۰ شغل با درآمد بالا در آینده

وب‌گاه خبری آمریکایی در سرمقاله از30 شغل با درآمد بالا در آینده اختصاص داد.

بیزنس اینسایدر نام وب‌گاه خبری آمریکایی است که در خصوص تجارت و اخبار فناوری فعال است،سایت مذکور  مقاله ای اختصاصی را  بقلم اندی کرس” منتشر کرد که او در آن درباره شغل های با بالاتر ین دریافتی ها در آینده و مهارت هایی که برای آنها نیاز است صحبت کرده است.

از مشاغلی که در محل کار دیجیتال ظهور و رشد می کنند،۹ مهارت و زمینه دانش بنیان وجود دارد که منعکس کننده اهمیت فزاینده علم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات از جمله علوم ریاضی، علوم پایه، مهندسی، فن آوری، کامپیوتر، الکترونیک، برنامه نویسی، نوآوری، تفکر تحلیلی، طراحی و نگهداری سیستم فناورانه است.

نویسنده تاکید دارد: پایگاه دادهONAT اهمیت هر کار را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ تعیین می کند که مطابق با مهارت های فنی مورد نیاز حرفه ی است. نمرات مهم مهارت های فوق جمع آوری شده اند تا رشته های تحصیلی مربوط به علوم پایه، فن آوری، مهندسی و ریاضیات در هر حرفه را بدست آورند، و همچنین طبقه بندی میانگین دستمزد سالانه این حرفه ها و تعیین چشم انداز رشد آنها را مشخص کرده است.

 اساتید غلاف جو زمین، زمین، دریا و علوم فضایی، از سال ۲۰۱۸ در حدود سالانه ۱۰۱۸۹۰ دلار حقوق دریافت می کنند، و میزان اشتغال در این منطقه احتمالا بین سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۶ در حدود ۵/۹ درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به اعلام پایگاه داده ONAT، اهمیت این حرفه ۵۵٫۱ است.

مدیران سیستم های کامپیوتری و سیستم های اطلاعاتی، متوسط سالانه دستمزد ۱۵۸۶۰ دلار را به دست می آورند. انتظار می رود رشد اشتغال بین سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۶ به ۱۲ درصد برسد. درجه اهمیت این حرفه حدود ۵۵٫۶ برآورد شده است، زیرا بیشتر به مهارت های رایانه و الکترونیک، تفکر تحلیلی و نوآوری متکی است.

کارشناسان آماری سالانه حقوق سالانه ۹،۲۶۰۰ دلار در جیب دارند. نرخ اشتغال احتمالا به میزان ۳۳٫۸ درصد افزایش خواهد یافت. درجه اهمیت این حرفه ۲/۵۶ است، زیرا اساساً بر مهارت های مربوط به ریاضیات، کامپیوتر، الکترونیک و تفکر تحلیلی مبتنی است.

 علاوه بر این ها، متوسط دستمزد مهندسین صنعتی به ۹۱۶۳۰ دلار رسیده است. نرخ اشتغال احتمالا به ۹٫۷ درصد افزایش می یابد. درجه اهمیت این حرفه ۵۶٫۴ است؛ از آنجایی که این رشته به مهندسی، فن آوری، تفکر تحلیلی و نوآوری بستگی دارد.

طراحان وبگاهها و شبکه های گسترده مجازی کنترل آنلاین به طور متوسط با ۷۵،۵۸۰ دلار از موارد قابل اشاره هستند. اشتغال ممکن است در این عرصه تا ۱۵ درصد افزایش یابد. اهمیت این حرفه به میزان ۵۶٫۸ است.

از سوی دیگر، حقوق سالانه هیدرولوژیست ها ۸۲۷۹۰ دلار بوده است. نرخ اشتغال در این زمینه احتمالا ۹٫۹ درصد افزایش خواهد یافت که به ۵۶٫۹ درصد افزایش می یابد.

میانگین حقوق سالانه زمین شناسان ۱۰٫۷۸۰۰ دلار است. میزان اشتغال در این حوزه به احتمال زیاد در حدود ۱۴ درصد رشد می کند و درجه اهمیت این حرفه به ترتیب به ۵۷٫۱  می رسد.

میانگین حقوق سالانه کاوشگران لایه های داخلی زمین به مبلغ ۶۶۴۴۰ دلار رسیده است. اشتغال در این منطقه احتمالا به ۱۱٫۲ درصد و ۵۷٫۷ درصد افزایش خواهد یافت.

افزون بر موارد بالا، میانگین حقوق سالانه اساتید معماری دانشگاه ۹۹،۳۲۰ دلار  می رسد. که انتظار می رود که نسبت استخدام در این حوزه  به میزان ۱۰٫۶ درصد افزایش یابد، مضاف به اینکه میزان اهمیت این حرفه ۵۷٫۷ درصد است.

متوسط حقوق سالانه برای توسعه دهندگان نرم افزار ۱۱۴۰۰۰ دلار است. انتظار می رود که اشتغال در این تخصص ۱۱٫۱ درصد افزایش یابد.  امتیاز این حرفه با توجه به پایگاه داده ONAT به ۵۷٫۹ درجه می رسد.

میانگین حقوق سالانه مهندسین عمران ۵۴،۶۷۰ دلار بوده و انتظار می رود که میزان اشتغال در آن به ۸/۸ درصد افزایش یابد، در حالی که اهمیت این حرفه ۵۸،۴ درصد است.

از سوی دیگر، میانگین حقوق سالانه استادان فیزیک دانشگاه ۱۰،۳۸۳۰ دلار است. انتظار می رود که نسبت استخدام در این حوزه به حدود ۱۰ درصد افزایش یابد.

میانگین دستمزد سالانه که  به مهندسین محیط زیست پرداخت می شود ۹،۲۶،۰۰۰ دلار است. این احتمال وجود دارد که نسبت استخدام در این حوزه با ۸٫۳٪، روبرو شود در حالی که اهمیت این حرفه ۵۹٫۸٪ است.

میانگین حقوق سالانه مهندسان نفت ۱۵،۶۷۰ دلار است. احتمال دارد که نسبت استخدام در این حوزه با حدود ۱۵٫۲ درصد، بدون اشاره به اینکه میزان اهمیت این حرفه، ۶۰٫۴ است، مورد اهتمام قرار گیرد.

 میانگین حقوق سالانه استادان علوم کامپیوتر رایانه و وب در دانشگاه ۹۶،۲۰۰ دلار بوده است.که انتظار می رود که نسبت استخدام در این حوزه به میزان ۸٫۱ درصد افزایش یابد، در حالیکه اهمیت این حرفه ۶۰٫۴ درصد است.

در مقابل، میانگین حقوق سالانه تحلیلگران تحقیق عملیاتی ۸۸،۳۵۰ دلار است. اشتغال در این زمینه احتمالا به ۲۷٫۴ درصد افزایش خواهد یافت.

متوسط حقوق سالانه اندیشمندان بیوشیمی و بیوفیزیک ۱۰۵٫ ۹۴۰ دلار بوده است. اشتغال در این منطقه احتمالا به میزان ۱۱٫۵ درصد افزایش خواهد یافت، با اهمیت ۶۰٫۹ درصد در رتبه بندی داده ها.

متوسط حقوق سالانه برنامه نویسان ابزارآلات دقیق ۵۶،۳۰۰ دلار بود. انتظار می رود نیروی کار مورد نیاز در آن زمینه به میزان ۱۶٫۳ درصد افزایش یابد. قابل توجه است که درجه اهمیت این حرفه ۶۱  است.

میانگین حقوق سالانه مهندسین برق ۱۰۱،۶۰۰ دلار است. انتظار می رود نیروی کار مورد نیازآن تا  ۸٫۶ درصد رشد کند.

میانگین حقوق سالانه ستاره شناسان ۱۱،۱۰۹۰ دلار است. انتظار می رود رشد کار آن در حدود ۱۰ درصد باشد. اهمیت این حرفه ۲۶٫۹ است.

از سوی دیگر، حقوق متوسط سالانه مهندسین عمران ۹،۳۷۲۰ دلار تخمین زده می شود. انتظار می رود که نسبت کار در این حوزه به میزان ۱۰٫۶ درصد افزایش یابد، بدین معنی که میزان اهمیت این حرفه ۶۳ درصد است.

میانگین حقوق سالانه ریاضیدانان ۱۰،۴۷۰ دلار است و میزان اشتغال در این زمینه احتمالا به میزان ۲۹٫۷ درصد افزایش خواهد یافت و اهمیت آن ۶۳٫۱ درصد خواهد بود.

معدل حقوق سالانه  دانشمندان  مهندسی معدن و تحقیقات زمین شناسی در حدود ۹۸،۴۲۰ دلار است. انتظار می رود نیروی کار ۸٫۲ درصد رشد کند. اهمیت این حرفه ۶۳٫۷ است.

میانگین حقوق سالانه دانشمندان علوم رایانه وداده پردازی در حدود ۱۲،۳۵۰ دلار تخمین زده می شود. نرخ رشد کار در این زمینه احتمالا به میزان ۱۹٫۲ درصد افزایش خواهد یافت و اهمیت این حرفه در ۶۴٫۳ درصد خواهد بود.

میانگین حقوق سالانه معلمان مهندسی دانشگاه در حدود ۱۱،۳۶۸ دلار تخمین زده می شود. انتظار میرود میزان اشتغال مرتبط به ۱۴٫۶ درصد افزایش یابد.

 متوسط حقوق سالانه مهندسان کشاورزی ۷۹۰۹۰ دلار است. رشد اشتغال احتمالا در حدود ۸٫۲ درصد خواهد بود . اهمیت این حرفه ۶۸٫۱ است.

علاوه بر این، توسعه دهندگان نرم افزار کاربردی، سالانه حقوق سالانه بیش از ۱،۰۸۰۸۰ دلار، با رشد نیروی کار مورد انتظار تا ۳۰٫۷ درصد، و درجه ارتباط بر اساس پایگاه داده ها ۷۰٫۲ است.

میانگین حقوق سالانه فیزیکدانان ۱۲۵،۲۸۰ دلار است. انتظار می رود نیروی کار ۱۴٫۵ درصد رشد داشته باشد.

مهندسان شیمی، درآمد سالانه ی حدود ۱۱۴۴۷۰ دلار دریافت می کنند. انتظار می رود نیروی کار در این مجال حدود ۷٫۵ درصد رشد کند، اگر چه میزان اهمیت این حرفه ۷۳٫۶ درصد است.

-میانگین حقوق سالانه که توسط مهندسان مکانیک به دست آمده است، ۹،۲۸۰۰ دلار است. تقاضا بر جذب نیروی کار در این حوزه به احتمال زیاد ۸٫۸ درصد رشد خواهد کرد.