در هفته دولت پروژه‌های مهم و ارزشمندی در شهرستان کنگان افتتاح خواهد شد
در هفته دولت پروژه‌های مهم و ارزشمندی در شهرستان کنگان افتتاح خواهد شد

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کنگان در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد

فتح اله نوروزی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کنگان اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی با یک هماهنگی و هم افزایی برنامه‌های شهرستان را پیش ببرند.

فرماندار کنگان گفت: هفته دولت، فرصت مغتنمی است که ما دربین مردم ورود کنیم و مشکلات آنها را بیشتر ببینیم، مردم انتظار دارند خدمتگزاران آنها در دولت  در هفته دولت پروژه‌هایی که باعث رفاه آنها شود را تحویل بدهند.

وی با بیان اینکه مردم کنگان همیشه و همه جا با مسؤولین همراه بودند و سفر ریاست جمهوری یکی از این همراهی‌ها بود افزود: در هفته دولت پروژه‌های مهم و ارزشمندی در حوزه بهداشتی، ورزشی، آموزشی و… افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که انتظار داریم در هفته ی دولت امکانات رفاهی و خدماتی بیشتری به مردم ارائه دهیم.