۵۸ درصد از آمریکایی ها مخالف اقدام نظامی علیه ایران هستند+ نمودار
۵۸ درصد از آمریکایی ها مخالف اقدام نظامی علیه ایران هستند+ نمودار

یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که اکثریت مردم آمریکا از اقدام نظامی علیه ایران مخالف هستند

بر اساس نظرسنجی  اخیری گذشته انجام شده است وبنوعی  محصول مشترک آژانس خبری هیل تی وی و شرکت نظرسنجی ‘هریس ایکس’ (Harris X) بوده است که طی آن در جامعه نمونه آماری بیش از ۱۰۰۰ نفر نظرخواهیت صورت پذیرفته و گزارشی بشرح زیر منتشرگردیده است


 در آخرین نظرسنجی مرتبط با تنش های اخیر در خلیج فارس که در ایالات متحده صورت گرفه است نشان می دهد که ۵۸ درصد از مردم آن کشور عملیات نظامی علیه ایران را  نمی پذیرند وبا آن موافق نیستند ، در حالی که ۲۴ درصد از آن حمایت کردند.

در پاسخ به این سوال، «پاسخ واشنگتن به  حمله ی اخیر ایران چه باشد؟ ۱۹ درصد موافقت کردند که یک عملیات نظامی محدود علیه ایران را اجرا کنند.

در حالی که ۵ درصد خواستار جنگ علیه آن شدند.

چهل و نه درصد از پاسخ دهندگان ابراز تمایل خود برای حل تنش بین دو کشور را از طریق مسالمت آمیز خواستار شدند و ۹ درصد هیچ پاسخی ارائه نکردند علاوه بر این، ۱۸ درصد از پاسخ دهندگان به این پرسش پاسخ ندادند: “پاسخ آمریکا به ایران  چه باشد؟”

منبع:https://thehill.com/sites/default/files/iran_response.png

عبدالمجیداورا