کشف ۲۲۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در «دیر»
کشف ۲۲۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در «دیر»

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیر گفت: سال گذشته دو تن و 220 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان دیر کشف شد.

اکبر احمدی عصر امروز در نشست با خبرنگاران با تبریک هفته قوه قضاییه اظهار داشت: سال گذشته پنج هزار پرونده در دادسراهای شهرستان دیر وارد شد و ماهانه بین ۲۷۰  تا ۳۰۰ شکواییه در سه شعبه شهرستان رسیدگی شده است.

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیر با بیان اینکه قبلا ترانزیت مواد مخدر به صورت زمینی بود و الان با توجه به ۹۰ کیلومتر مرز دریایی شهرستان از مسیر دریا انجام می‌گیرد، افزود: سال گذشته دو تن و ۲۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان دیر کشف شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های ایجاد شده بین دستگاه‌های مختلف از جمله سپاه پاسداران، دریابانی، اطلاعات و نیروی انتظامی، عملیات‌های مبارزه با مواد مخدر به صورت هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام می‌شود.

احمدی با  اعلام اینکه بیشترین آمار پرونده‌های ورودی به دادسراهای شهرستان دیر به ترتیب مربوط به ضرب و جرح عمدی، سرقت، تصادفات و اختلافات ملکی است، گفت: سال گذشته ۳۸/۵ هکتار از اراضی ملی به دولت برگشت داده شد و ۴۶۱ متر مربع از حریم دریا رفع تصرف گردید و از هفت پرونده تغییر کاربری نیز تعدادی رأی صادر شده و مابقی در مرحله اجرای احکام است.

وی با اشاره به اینکه  سال گذشته ۶ لنج مرتبط با صید غیرمجاز ترال در آب‌های شهرستان دیر توقیف شد، عنوان کرد: متأسفانه قانون‌گذار مجازات سبکی در این زمینه تعیین کرده است و ما هم مجبور هستیم براساس همان قانون حکم صادر کنیم، در حالی که این بخش از قانون نیاز به بازنگری دارد.

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیر با بیان اینکه ما خود را متعلق به مردم می‌دانیم، ابراز کرد: درب اتاق ما همواره به روی مردم باز است و بهترین تکریم ارباب رجوع شنیدن حرف مردم و در واقع خط قرمز ما تکریم ارباب رجوع است.