هافبک فصل گذشته تیم فوتبال شهرداری بوشهر قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد.

میلاد صارمی هافبک فصل گذشته تیم شاهین شهرداری بوشهر قرار داد خود را با این تیم تمدید کرد.

شاهین شهرداری بوشهر امسال از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرده اند.

میلاد صارمی هافبک فصل گذشته تیم شاهین شهرداری بوشهر قرار داد خود را با این تیم تمدید کرد.

شاهین شهرداری بوشهر امسال از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرده اند.