رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر از آزادسازی ۴۰۰ متر اراضی ملی از دست زمین خواران به ارزش ۲ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ جوشن سهرابی بیان کرد: در پی اعلام شکایت اداره راه و شهرسازی گناوه مبنی بر وقوع زمین خواری و اقدام به تخریب و ساخت و ساز در اراضی ملی توسط سودجویان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با اقدام اطلاعاتی پلیس و بهره‌گیری از نظر کارشناسان مشخص شد ۴۰۰ مترمربع از اراضی ملی به ارزش دو میلیارد ریال توسط دو نفر متخلف تصرف شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان اضافه کرد: با تشکیل پرونده مقدماتی در این زمینه، دو نفر متهم احضار شدند که پس از ارائه مدارک و شواهد به بزه انتسابی خود اعتراف کردند.