آقای استاندار حداقل در سه موضوع در حق کنگان جفا کرده اید؟
آقای استاندار حداقل در سه موضوع در حق کنگان جفا کرده اید؟

واقع امر این است که ما از نه از برخی نخبگان که می توانستند برای این شهرستان کاری بکنند انتظار افاقه داریم، بویژه که بسیاری از پخمگان رسمی و غیر رسمی این عرصه حتی حاضر هستند برای گرفتن یک پست و یا استمرار حفظ آن در ابداع شیوه ی چاپلوسی و تملق با وجود اختیارات محلی چشم بر دهان مسئولی در بوشهر دارند

در بیابانی لم یزرع و تفته، پیک سواره ی از اسب پیاده شد و گوشه ی دستار را از روی چهره پوشانده خود برگشود رو به مرد نحیف نشسته در کو خی رنگ و رو رفته کرد و گفت: ای اباذر؛ من فرستاده ی “امیر” هستم این سیصد دینار را او برای تو فرستاده زیرا می دانست، توسخت به آن نیاز داری ؟ ابو ذربه آن مرد خیره شد پاسخ داد:
من بنده ی خدا  هستم و “برده ی امیر” تو نمی شوم  بدان که کجا و روبروی چه کسی ایستاده ای و با این صله ی زرت، به او توهین می کنی برای من مهم است که بگویم قلبم کامل است و هرکه دلی مملو از ایمان باشد.

آرزوهای کوچک او را به پستی و زبونی نمی کشد و بالا ترین فریادها را سر خواهد کشید من در شگفتم از کسانی که در خانه خود، نانی را نمی یابند چگونه نمی توانند در برابر ناحقی ظاهر شوند و شمشیر خود را آخته برکشند؟!

در داستان دیگر به غیر از شهید محمد علی رجایی، رئیس جمهور ایران اسلامی که کفش خود را در سازمان ملل از پا در آورد تا آثار شکنجه پاهایش را در مقابل دید خبرنگاران و عکاسان قرار دهد، شخصیت سیاسی  دیگری هم در یکی از اجلاس های سازمان ملل کفشش را ازپا کنده بود.

 خروشچف رهبر شوروی در سخنرانی خود برآشفت تا  رهبران کشورهای بزرگ سرمایه داری را بشدت مورد حمله قرار دهد خروشچف که با چکمه ی خود به پلت فرم سازمان ملل ضربه زد، چوب تریبون را  هدف نگرفته بود بلکه مسئولین یخ زده را نشانه گرفته بود به جهان سرمایه داری و همه ی سکه سالاران و دلار پردازان حمله کرد گرچه برخی حتی در شوروی سابق رفتار خروشچف  را به دور از عرف دیپلماتیک و فضای مسالمت آمیز گفتگو ارزیابی کردند و گفتند که خروشچف  همان دهقان، جلف و خشن  روستا زاده ی است، که رفتار و گفتاری غیر متمددانه داشته است

جان سخن اینکه نباید تنها وقتی میان دو سیاست مدار و یا چند صاحب منصب شاید اگر دعوای روکم کنی، سهم خواهی، بهم خورد معامله پیش بیاید مقداری از هست و نیست حق و حقوق ضایع شده مان، مطلع  بشویم؟ بسیار متاسفیم ! که آنقدر بی تفاوتیم نسبت به حق و حقوقمان تا ته آن چیزی نمانده خبردار می شویم!

اما برای ما کنگانی ها روشن است که جای سخن با جناب کلانتری بجای خود محفوظ خواهد ماند اما حداقل در سه مورد استاندار محترم در لحاظ  رعایت و ادای حقوقمان به این شهرستان جفا کرده است.

الف) موضوع قبح شکنی غیرضرور در تهیه ارائه تحقیق آمار و تعداد زن و مرد در این شهرستان و عدم ایجاد راه حل برای مشکلات ناشی از آن با کمک برخی افرادی مشخص در همین شهرستان

ب) نصب بنر از طرف مرکز استان بوشهر برای خوشامد گویی در سفر رئیس جمهور و ندیدن نقش لازم و کافی کنگان در خصوص مصوبات آن سفر 

ج ) تضییع نحوه پرداخت حق عوارض آلایندگی

وقتی حقوقی از جامعه ی یا فردی ضایع می شود دستکم سه دلیل را می توان برایش یافت .


– قانون گریزی یا تلبیس آن

– له کردن اخلاق در عملگرائی

– فقدان روحیه مطالبه گری از طرف ذیحق

 واقع امر این است که ما از نه از برخی نخبگان که می توانستند برای این شهرستان کاری بکنند انتظار افاقه داریم، بویژه که بسیاری از پخمگان رسمی و غیر رسمی این عرصه حتی حاضر  هستند برای گرفتن یک پست و یا استمرار حفظ آن در ابداع شیوه ی چاپلوسی و تملق با وجود اختیارات محلی چشم بر دهان مسئولی در بوشهر دارند و حتی از عوض کردن “پوشاک بچه ی ” مسئولی بالا دستی هم ابائی نداشته و یا از بردن تحفه و هدایا ی حاصل از جیب مردم با بهانه یا بی بهانه، حیائی ندارند؟ و نه منتظر راه حلی تصادفی هستیم.

اما در اینجا از همه ی جوانان آزاده مومن،از اقشار مختلف چه روحانی و دانشجو این شهرستان عاجزانه خواهشم دارم با هم افزائی و همدلی و اخذ تدابیر قانونی و اقدام حقوقی و علمی از مسیر مجاری ارتباطی و کانال های تماس متعدد موجود در فضای رسانه ی و مکتوب، فریاد تظلم و وا خواهی مردم محروم این دیار را بسمع و نظر ارکان نظارتی نظام اسلامی برسانند  مهم است که بدانیم همچنان راه های متنوع مثبت و سازنده پیگیری مطالبات موجود است.

گرچه که در این یک دهه ی اخیر بویژه در بخش صنعت ظلمی براین توده رفت که تا نسل ها اثر سوء آن ماندگار است.وقتی فرماندار شهرمان می گویند که بروید بر روی دریا وساحل سرمایه گذاری کنید و صرفاً بفکر اشتغال در صنعت نباشید مطمئنیم هم دریا دیگر جذبه ی برای از ما بهتران ندارد و هم از همه ی آن و عد  و عیدها فقط غرق شدن جز در دریا چاره ی کار نمانده است .

عبدالمجید اورا