سهم فراموش شده بانوان کنگانی
سهم فراموش شده بانوان کنگانی

یماری پوکی استخوان نزد زنان به ویژه زنانی که تحرک ندارند به سرعت رو به افزایش است. شیوه زندگی زنان، عدم استفاده از نور خورشید به دلیل زندگی آپارتمان نشینی و خانه‌های مشرف به یکدیگر را از دلایل اصلی این بیماری ست شاید توجه به این مسئله و نبود امکانات اولیه رفاهی، ورزشی، و تفریحی برای زنان ایجاد و احداث پارکهای ویژه زنان در سالهای اخیر را به بحثی جدی تبدیل کرده است.

بیماری پوکی استخوان نزد زنان به ویژه زنانی که تحرک ندارند به سرعت رو به افزایش است. شیوه زندگی زنان، عدم استفاده از نور خورشید به دلیل زندگی آپارتمان نشینی و خانه‌های مشرف به یکدیگر را از دلایل اصلی این بیماری ست شاید توجه به این مسئله و نبود امکانات اولیه رفاهی، ورزشی، و تفریحی برای زنان ایجاد و احداث پارکهای ویژه زنان در سالهای اخیر را به بحثی جدی تبدیل کرده است.
زنان، تاثیر گذارترین قشر بر سلامت و شادابی جامعه می باشند. از این رو، توجه به مسائل بهداشتی و روانی آنان از اهمیت بالایی برخوردار است. پارک های ویژه خانم ها با اختصاص مکانی سرسبز و آزاد برای استفاده از نور خورشید و امکانات ورزشی و تفریحی، مساله سلامت را مد نظر قرار داده و با متمرکز کردن تعداد زیادی از خانم ها در محل پارک و برگزاری کلاس های آموزشی، بهداشتی و ورزشی، به این ضرورت اصلی جامعه خواهد پرداخت.
پارک های ویژه زنان مکان هایی هستند که بسیاری از زنان و دختران جوان میتوانند رعایت امنیت اجتماعی، محصور بودن، مشرف نبودن ساختمان های اطراف به پارک زنان، از ویژگیهای اصلی این مراکز است، هم چنین آفتابگیر بودن، وجود کارکنان و نگهبانان زن، سیستم آب، برق، گاز، تلفن، سرویس بهداشتی، کتابخانه، نمازخانه، از دیگر امکانات رفاهی پیش بینی شده در این مراکز است.
آزادانه ورزش و تفریح کردن در یک پارک یا فضای عمومی امن تقریبا خواسته تمام زنان است اما با گذشت چند سال از تحقق این خواسته در شهرستان ها هنوز این مهم در خاتم در میان پروژه های عمرانی متعدد به فراموشی سپرده شده است.
شهرستان کنگان یکی از شهرستان هایی در استان بوشهراست که شاهد معضل نبود پارک مختص بانوان است و بانوان شهرستان از نبود امکانات ورزشی و رفاهی و همچنین دادن وعده و وعیدهای غیراجرایی رنج می برند و گویا این وعده قرار نیست به این زودی ها تحقق پیدا کند
از آنجا که بانوان نقش مهمی در کانون خانواده و در تربیت فرزندان دارند، توجه به ورزش و تفریح آنان در راستای زندگی بهتر امری ضروری است، این در حالی است که امکانات و فضاهای ورزشی اختصاصی به بانوان در شهر کنگان ناچیز است یا اصلا وجود ندارد