سناتور الیزابت وارن (نامزد احتمالي انتخابات ریاست جمهوری) با اشاره به تنش بین ایران و آمریکا در حساب توئیتری خود نوشت ترامپ محرک این بحران است. وي افزود سیاست خارجی گستاخانه ترامپ از طریق ارسال توئیت تنها به تشديد بحران کمک می کند و من حامی طرحی هستم که جنگ را با ایران ممنوع کند. […]

سناتور الیزابت وارن (نامزد احتمالي انتخابات ریاست جمهوری) با اشاره به تنش بین ایران و آمریکا در حساب توئیتری خود نوشت ترامپ محرک این بحران است.

وي افزود سیاست خارجی گستاخانه ترامپ از طریق ارسال توئیت تنها به تشديد بحران کمک می کند و من حامی طرحی هستم که جنگ را با ایران ممنوع کند. ما باید تنش ها را کاهش دهیم و اجازه ندهیم که جنگ طلبان در این دولت ما را وارد درگیری کنند.