عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس در اعتراض به برگزاری اجلاس اقتصادی بحرین، خواستار اعتصاب فراگیر در همه سرزمین‌های فلسطین شد.

به نقل از فلسطین الیوم، «خلیل الحیه» عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس در پی درخواست جنبش فتح برای اعتصاب فراگیر همزمان با برگزاری اجلاس بحرین، خواستار اعتصاب سراسری در فلسطین شد.

خلیل الحیه از ملت فلسطین خواست تا در روز ۲۵ ژوئن در اعتراض به آغاز کنفرانس بحرین دست به اعتصاب سراسری بزنند.

وی همچنین از آوارگان و مهاجران فلسطینی خواست تا با برگزاری مراسم‌ها و فعالیت‌های مردمی، مخالفت خود با برگزاری این اجلاس را اعلام کنند.

عضو ارشد جنبش حماس از طرف‌های بین‌المللی خواست کنفرانس بحرین را تحریم کنند تا در زیر پاگذاشتن حقوق ملت فلسطین شریک نباشند.