مصادیق آلایندگی ناشی از صنعت در حوزه پارس جنوبی
مصادیق آلایندگی ناشی از صنعت در حوزه پارس جنوبی

هر زمان صحبت از آلایندگی ناشی از صنعت در حوزه پیرامونی پارس جنوبی مطرح میگردد ناخودآگاه اذهان به سمت آلودگی های زیست محیطی و آب و هوایی و عوارض و تبعات ناشی از آن بر سلامتی سوق پیدا می کند.

،هر زمان صحبت از آلایندگی ناشی از صنعت در حوزه پیرامونی پارس جنوبی مطرح میگردد ناخودآگاه اذهان به سمت آلودگی های زیست محیطی و آب و هوایی و عوارض و تبعات ناشی از آن بر سلامتی سوق پیدا می کند.

هرچند متاسفانه عمق عوارض و اثرات مخرب این نوع آلایندگی بر سلامت ساکنین پیرامون این صنعت اثبات شده است، اما با نگاهی دقیق تر متوجه می شویم که ابعاد این آلایندگی بسیار گسترده تر و مصادیق دیگری را هم در بر دارد که چه بسا تاثیرات مخربتری نسبت به آلایندگی های زیست محیطی داشته اند.

توسعه نامتوازن در منطقه پارس جنوبی و عدم توجه به سایر مؤلفه های توسعه مخصوصا در حوزه های اجتماعی و فرهنگی باعث گردیده تا ساکنین اصلی و مجاورین این صنعت در شهرستانهای کنگان و عسلویه به طرز تاسف باری تحت تاثیر عوارض منفی این توسعه نامتوازن قرار گیرند.

عدم برنامه ریزی مناسب توسط مدیران وزارت نفت برای ایجاد شهرکهای مسکونی با امکانات و خدمات استاندارد برای پرسنل صنعت نفت و خانواده های آنها باعث گردیده تا حجم عظیمی از جمعیت به سمت شهرها و روستاهای شهرستانهای کنگان و عسلویه سرازیر گردد.

بررسی ها نشان دهنده آن است که در مدت کمتر از ده سال جمعیت در این شهرها و روستاها رشد ٣برابری داشته است.در صورتی که زیر ساخت ایجاد شده در آنها به هیچ عنوان متناسب با رشد جمعیت نبوده است.نتیجه این بی برنامگی ایجاد معضلات و مشکلات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی برای ساکنین اصلی در این منطقه استراتژیک گردیده است.

-تورم سرسام آور در بخشهای مختلف مخصوصا در بخش مسکن که نگرانیهای جدی برای اقشار متوسط به پایین و جوانها ایجاد نموده است

-ترافیک و شلوغی خیابانها در سطح شهر ها بدلیل کم عرض بودن خیابانها و تاثیر منفی بر سلامت روانی مردم

-شلوغی جاده های برون شهری بواسطه تردد بسیار زیاد وسایط نقلیه جهت جابجایی پرسنل شرکتها به محل کار و بالعکس و تعداد زیاد حوادث ترافیکی ناشی از آن

-افزایش ٢٠٠درصدی مراجعین به بیمارستان کنگان ناشی از صنعت و بالطبع آن کاهش سطح کیفی خدمات به بیماران نیازمند درمان ساکن کنگان

-شلوغی و ازدحام دانش آموزان در مدارس و تاثیر منفی در کاهش سطح کیفیت آموزش در این مدارس

نمونه هایی از ابعاد فاجعه بار آلایندگی ناشی از صنایع پارس جنوبی می باشد که بر این مردم صبور تحمیل شده است.

حال که چند صباحیست موضوع عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی مطرح گردیده ،متاسفانه فقط به جنبه زیست محیطی آن پرداخته شده و بعضا تعدادی از شهرستانهای استان همجوار نیز خود را ذیحق در این امتیاز می دانند در صورتی که عمده مشکلات و تبعات آلایندگی صنایع پارس جنوبی هم از جنبه زیست محیطی و آب و هوایی و هم جنبه های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،ساکنین و مجاورین آن در شهرستانهای کنگان و عسلویه را در بر گرفته است .

بنابراین لازم و ضروریست مسئولین با نگاهی دقیق تر به عمق عوارض ناشی از آلایندگی در این منطقه اقدامات قانونی جهت احقاق حق مردم شریف این دیار که میزبانان شایسته و کم توقعی برای صنعت عظیم پارس جنوبی بوده اند بعمل آورند

محمود میرحاجی