بسته‌بندی معمولی منظور بسته‌بندی در ظروف یک بار مصرف یا بسته‌بندی در پوشش پلاستیکی پلی‌اتیلن است.برودت یخچال منظور دمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد است.

به گزارش کوگانا

برودت فریزر منظور دمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد است.

  نحوه و زمان نگهداری فرآورده‌های خام دامی

 

 
نام فرآورده و شکل عرضهشرایط نگهداریعمر ماندگاری
گوشت قرمز (گاو و گوسفند) تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۳ روز
گوشت قرمز تازه ، بسته‌بندی در خلابرودت یخچال۵ روز
گوشت قرمز تازه ، بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شدهبرودت یخچال۷ روز
گوشت قرمز منجمد، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۹ ماه
گوشت قرمز چرخ‌کرده تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۲ روز
گوشت قرمز چرخ‌کرده منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۳ ماه
گوشت سفید (مرغ) تازه، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۳ روز
گوشت سفید تازه ، بسته‌بندی در خلابرودت یخچال۵ روز
گوشت سفید تازه ، بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شدهبرودت یخچال۷ روز
گوشت سفید منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۱۲ماه
ماهی شکم خالی تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۳ روز
ماهی شکم خالی منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۶ ماه
میگو تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۳ روز
میگو منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۱۲ماه
آلایش خوراکی گاو و گوسفند تازه، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۲ روز
آلایش خوراکی منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۴ ماه
آلایش خوراکی مرغ تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۲ روز
آلایش خوراکی منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۳ ماه
تخم‌مرغ تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۱ ماه

 

 
 بسته‌بندی معمولی منظور بسته‌بندی در ظروف یک بار مصرف یا بسته‌بندی در پوشش پلاستیکی پلی‌اتیلن است.
 برودت یخچال منظور دمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد است.
  برودت فریزر منظور دمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد است.
 
 
منبع: زندگی آنلاین