رئیس شورای شهر آب‌پخش دشتستان با اشاره به تدوین سند گردشگرى ۱۴۰۰ این شهر گفت: در این زمینه طرح جامع مطالعات ظرفیت‌های گردشگرى در منطقه آب‌پخش دشتستان تدوین می‌شود.

به گزارش کوگانافرخ عباسی صبح امروز در نشست با شورای شهر آب‌پخش دشتستان بابیان اینکه این شهر جز نواحی نخست از نظر ظرفیت بالقوه گردشگری استان بوشهر است اظهار داشت : در تلاشیم تا با اتمام این پروژه مطالعاتى بتوانیم بر اساس این طرح نقشه راه توسعه صنعت گردشگرى را با محوریت جذب سرمایه‌گذار مصور و اجرا کنیم

رئیس شورای اسلامی شهر آب‌پخش دشتستان افزود :در این زمینه بهینه‌ترین نمودارهاى بهره‌دهی اقتصادى را در راستای توسعه و پیشرفت این نواحی براى ساکنان منطقه ایجاد خواهیم نمود.

عباسی گفت: بر اساس سند چشم‌انداز گردشگرى آب‌پخش، موسوم به سند گردشگری ۱۴۰۰ منطقه آب‌پخش، نیازمندیم تا با نهایى کردن طرح جامع، مسیر‌های جدید در حوزه اشتغال و اقتصاد مرتبط با گردشگری را شاهد باشیم.

وی با تاکید بر تهیه طرح جامع مطالعاتی ظرفیت‌های گردشگی آب‌پخش  دشتستان افزود: گسترش زیرساخت‌ها، بالفعل کردن ظرفیت‌ها و کاهش نقاط ضعف در طى این مسیر همواره مدنظر می‌باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر آب‌پخش دشتستان افزود،: با توجه به اهمیت این پروژه و لزوم به انجام اقدامات فنى و تخصصى از تلفیق دو کمیسیون شوراى اسلامى در برگزاری نشست‌ها و پیشبرد این طرح مطالعاتى استفاده می‌شود.

عباسی با اشاره به اینکه آب‌پخش جزو بهترین نقاط استان بوشهر برای گسترش صنعت گردشگری و اقتصاد وابسته به آن است بیان کرد: افزایش بهره‌وری بهینه از زیرساخت‌های بکر و طبیعی، گسترش اقامتگاه‌های بوم گردی، توسعه صنایع‌دستی، بهبود وضعیت پروژه‌های عمرانى، اهدافى هستند که در این طرح مطالعاتى به‌عنوان راهکارهاى کوتاه‌مدت و تسهیل گر در رسیدن به مطالبات موجود در سند گردشگرى ۱۴۰۰ از آن‌ها بهره‌مند می‌شویم.

وی افزود : تمرکز ما در سال‌های اخیر بیشتر بر بدنه موجود و طبیعی در دامن طبیعت بوده اما با اجراى این طرح با نگاهى عمیق و اساسی به توسعه پایدار زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌وری بهینه از ظرفیت‌های موجود که در انتها منجر به آغاز تحول جامع می‌شود، حرکت می‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: اینکه در آب‌پخش تنوع قابلیت‌ها و خدمات گردشگری بسیار فراوان است نباید منجر به این معضل شود تا با بهره‌برداری و راهنمایى غیراصولی به سمت اشباع تقاضا و عدم ورود سرمایه‌گذار گام برداریم، بلکه باید همواره مطابق با سلایق اجتماع و ظرفیت‌های تعریف‌شده در طرح گام برداریم و راه انحرافى را تجربه نکنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش تصریح کرد : می‌طلبد تا با افزایش شناخت، مطالعات و ارائه طرح‌های بهینه به گسترش ظرفیت‌های گردشگری پرداخته و با بهره‌وری بهینه از این توان‌های عالی و بالای گردشگری از تمام ظرفیت‌های این مهم به بهترین وجه استفاده کنیم و مانع از هدر رفت سرمایه و استفاده ناپایدار از این ظرفیت عالی طبیعی، اقتصادی و فرهنگی شویم.

عباسی بابیان اینکه اکنون مطالعات جامع در زمینهٔ گردشگری در آب‌پخش آغاز شده است، خاطر نشان کرد: در این قطعه از جنوب کشور ظرفیت‌های خوبی در زمینهٔ گردشگری اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، طبیعی و تاریخی وجود دارد و باید آن‌ها را در طرح دید و فعال کرد.

وی با تأکید بر نقش مطالعات جامع گردشگری آب‌پخش در زمینهٔ فراهم ساختن بسترى مناسب براى بهره‌وری بهینه و گسترش گردشگری گفت: این طرح با تلاش اعضاى کمیسیون محیط‌زیست، گردشگرى و جذب سرمایه و کمیسیون عمران و آب شوراى اسلامی شهر، جوانان، مورخان و متخصصان این حوزه انجام می‌شود و از نوین‌ترین متدهاى مطالعاتى بهره برده و بستر را براى فعالیت علاقه‌مندان به نحو احسن ایجاد می‌شود.