شُعیبیه یکی از بخش‌های تابعه شهرستان شوشتر در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. منطقه شعیبیه شبه جزیره‌ای بین رودخانه‌های بزرگ کارون و دز است که بعد از بارش های اخیر به زیر رفت.

به گزارش کوگانا

شُعیبیه یکی از بخش‌های تابعه شهرستان شوشتر در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. منطقه شعیبیه شبه جزیره‌ای بین رودخانه‌های بزرگ کارون و دز است که بعد از بارش های اخیر به زیر رفت.

اما این مناطق با تلاش جهادگران و امدادرسانان بسیجی و مردمی روز به روز به روزهای آرام خود نزدیک تر می شود. در این گزارش تصاویر هوایی از مناطق آب گرفته خوزستان را مشاهده می کنید.