مدیر جهاد کشاورزی دیر استان بوشهر گفت: کارانتقال نشای گوجه فرنگی به پنج هزار و ۳۰۰ هکتاراراضی اصلی دراین شهرستان آغاز شد.

به گزارش کوگاناعیسی محمددوست روز پنجشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: امسال ۱۵۰ میلیون نشای گوجه فرنگی در این شهرستان تولید که از این مقدار ۴۰ میلیون به شهرستان های همجوار انتقال و مابقی مصرف داخلی شهرستان است.
وی اضافه کرد: انتقال نشای گوجه فرنگی هر سال از اول شهریور ماه به زمین اصلی صورت می گیرد و برداشت محصول نیز در نیمه آذرماه آغاز خواهد شد.
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان دیر اظهارداشت: در صورت مساعد بودن آب و هوا پیش بینی می شود که ۲۵۰ هزارتن محصول گوجه فرنگی در این شهرستان برداشت شود.