کد خبر : 76110تاریخ ثبت : 1397/10/8 11:37:55

جدول بودجه دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۸/آمار بیشترین و کمترین

جدول بودجه ۶۵ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در سال ۹۸ بر اساس لایحه پیشنهادی دولت منتشر شد.

به گزارش کوگانا

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در چهارم دی ماه ۹۷ از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بر اساس جداول کلان لایحه بودجه ۹۸ بودجه دانشگاه های علوم پزشکی ارائه شد.

بیشترین بودجه به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافته است. از میان دانشگاه های علوم پزشکی کمترین بودجه به دانشگاه علوم پزشکی اسفراین اختصاص دارد.

همچنین در میان دانشکده های علوم پزشکی، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر دارای بالاترین بودجه پیشنهادی و دانشکده علوم پزشکی خمین دارای کمترین بودجه پیشنهادی است.

جدول بودجه پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی در لایحه بودجه سال ۹۸ (مبالغ به میلیون ریال است)

ردیفنام دانشگاهبودجه مصوب ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی سال ۹۸

مبالغ به میلیون ریال است

۱دانشگاه علوم پزشکی تهران۹,۰۳۰,۳۷۰۳۸,۴۰۱,۰۵۸
۲دانشگاه علوم پزشکی شیراز۹,۲۱۸,۷۳۹۳۰,۸۷۹,۷۹۰
۳دانشگاه علوم پزشکی مشهد۸,۶۶۹,۲۶۱۲۸,۶۹۷,۴۲۸
۴دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۸,۰۱۹,۷۲۹۲۷,۰۳۶,۴۹۳
۵دانشگاه علوم پزشکی ایران۶,۷۱۳,۰۴۵۲۵,۶۸۲,۴۲۸
۶دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی۷,۶۶۵,۶۹۷۲۴,۸۸۲,۶۸۸
۷دانشگاه علوم پزشکی تبریز۷,۷۳۹,۸۳۷۲۴,۴۵۴,۰۵۶
۸دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز۶,۴۸۱,۹۹۱۲۰,۳۷۵,۶۹۴
۹دانشگاه علوم پزشکی ارومیه۵,۲۳۹,۹۴۱۱۸,۸۹۲,۲۲۷
۱۰دانشگاه علوم پزشکی مازندران۷,۰۷۳,۵۴۱۱۷,۲۹۱,۷۴۶
۱۱دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۵,۰۸۸,۱۵۶۱۵,۳۸۰,۹۴۳
۱۲دانشگاه علوم پزشکی گیلان۶,۲۸۰,۰۸۷۱۵,۱۹۶,۳۶۸
۱۳دانشگاه علوم پزشکی همدان۴,۲۲۵,۰۹۳۱۱,۴۲۵,۴۵۷
۱۴دانشگاه علوم پزشکی گلستان۴,۱۲۳,۱۱۸۱۱,۱۴۳,۳۴۹
۱۵دانشگاه علوم پزشکی لرستان۴,۰۵۱,۹۱۴۱۰,۸۰۰,۶۳۰
۱۶دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد۳,۵۲۶,۹۷۹۱۰,۵۴۷,۶۱۱
۱۷دانشگاه علوم پزشکی البرز۲,۵۲۱,۳۸۸۱۰,۴۹۵,۰۹۸
۱۸دانشگاه علوم پزشکی کرمان۴,۱۸۷,۵۰۳۱۰,۴۰۸,۷۸۴
۱۹دانشگاه علوم پزشکی کردستان۳,۶۲۳,۳۵۰۱۰,۳۷۹,۶۲۴
۲۰دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان۳,۸۴۹,۳۸۹۱۰,۰۱۸,۶۱۲

ادامه جدول بودجه پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی (مبالغ به میلیون ریال است)

ردیفنام دانشگاهبودجه مصوب ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی سال ۹۸

۲۱دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۳,۱۰۹,۰۵۶۹,۸۲۰,۰۰۴
۲۲دانشگاه علوم پزشکی اردبیل۳,۲۳۵,۸۹۵۸,۱۴۰,۸۵۸
۲۳دانشگاه علوم پزشکی زنجان۲,۷۲۳,۳۷۳۷,۸۲۶,۹۷۷
۲۴دانشگاه علوم پزشکی بوشهر۳,۰۵۳,۰۷۱۷,۳۲۴,۸۱۷
۲۵دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۲,۸۴۳,۴۰۶۷,۲۵۸,۳۲۱
۲۶دانشگاه علوم پزشکی بیرجند۲,۸۹۴,۵۴۲۷,۲۳۹,۳۹۸
۲۷دانشگاه علوم پزشکی اراک۲,۶۸۳,۸۸۲۶,۹۴۷,۱۴۱
۲۸دانشگاه علوم پزشکی یاسوج۲,۵۸۹,۰۲۰۶,۴۳۶,۳۹۳
۲۹دانشگاه علوم پزشکی قم۱,۹۲۵,۸۱۳۵,۸۸۴,۲۲۳
۳۰دانشگاه علوم پزشکی بابل۱,۹۸۸,۴۴۰۵,۶۱۶,۷۴۳
۳۱دانشگاه علوم پزشکی قزوین۲,۵۱۸,۱۴۹۵,۵۹۷,۲۴۸
۳۲دانشگاه علوم پزشکی دزفول۱,۲۸۱,۱۵۴۵,۳۹۹,۲۳۳
۳۳دانشگاه علوم پزشکی جیرفت۱,۶۶۳,۹۶۲۴,۹۷۵,۰۴۳
۳۴دانشگاه علوم پزشکی بجنورد۱,۹۰۰,۲۵۶۴,۷۹۳,۱۲۷
۳۵دانشگاه علوم پزشکی کاشان۱,۶۳۸,۷۰۵۴,۵۱۵,۰۲۵
۳۶دانشگاه علوم پزشکی ایلام۲,۰۷۵,۱۹۵۴,۵۱۰,۴۹۳
۳۷دانشگاه علوم پزشکی زابل۱,۴۳۹,۹۸۲۴,۰۸۹,۷۳۲
۳۸دانشگاه علوم پزشکی آبادان۱,۷۲۹,۶۰۸۳,۸۹۹,۱۳۳
۳۹دانشگاه علوم پزشکی سمنان۱,۵۵۸,۹۵۸۳,۷۶۶,۷۵۷
۴۰دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۱,۳۳۰,۱۶۴۳,۰۸۳,۶۸۸
۴۱دانشگاه علوم پزشکی فسا۸۲۸,۴۵۱۳,۰۱۸,۹۹۲
۴۲دانشگاه علوم پزشکی سبزوار۱,۵۲۱,۶۳۱۲,۹۵۳,۹۶۷
۴۳دانشگاه علوم پزشکی شاهرود۱,۱۲۱,۸۳۹۲,۷۹۲,۴۹۱
۴۴دانشگاه علوم پزشکی بم۷۱۶,۸۵۷۲,۳۹۵,۱۹۳
۴۵دانشگاه علوم پزشکی جهرم۸۶۳,۳۰۰۲,۲۹۴,۷۵۹
۴۶دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی۱,۱۹۳,۵۵۶۲,۲۸۲,۰۱۴
۴۷دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه۶۵۶,۳۷۰۱,۶۹۳,۶۷۹
۴۸دانشگاه علوم پزشکی گناباد۷۲۵,۲۴۹۱,۴۳۴,۸۷۲
۴۹دانشگاه علوم پزشکی اسفراین۳۱۶,۸۷۲۸۱۷,۸۵۵

ادامه جدول بودجه پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی (مبالغ به میلیون ریال است)

ردیفنام مراکز و دانشکده هابودجه مصوب ۱۳۹۷بودجه پیشنهادی سال ۹۸
۵۰مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی۶۳۴,۳۲۶۴,۵۴۵,۷۲۱
۵۱دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر۱,۸۲۶,۸۵۷۵,۵۳۹,۹۴۸
۵۲دانشکده علوم پزشکی نیشابور۸۴۵,۵۶۳۲,۷۴۲,۴۹۶
۵۳دانشکده علوم پزشکی لارستان۸۷۰,۲۸۷۲,۴۲۶,۶۸۳
۵۴دانشکده علوم پزشکی مراغه۵۳۳,۴۶۵۱,۹۱۱,۰۶۸
۵۵دانشکده علوم پزشکی خوی۵۶۶,۳۴۸۱,۸۹۰,۳۹۹
۵۶دانشکده علوم پزشکی بهبهان۶۰۵,۷۶۵۱,۶۰۳,۹۴۲
۵۷دانشکده علوم پزشکی تربت جام۳۴۸,۳۰۵۱,۴۶۳,۱۳۹
۵۸دانشکده علوم پزشکی ساوه۵۳۶,۷۹۴۱,۳۸۰,۸۰۹
۵۹دانشکده علوم پزشکی سیرجان۵۶۳,۴۲۷۱,۳۰۳,۴۸۸
۶۰دانشکده علوم پزشکی شوشتر۳۳۹,۷۲۶۹۵۷,۹۴۶
۶۱دانشکده علوم پزشکی گراش۳۱۸,۵۷۲۸۵۰,۶۹۹
۶۲دانشکده علوم پزشکی سراب۲۴۱,۹۲۸۷۵۱,۹۴۲
۶۳دانشکده علوم پزشکی اسدآباد۳۱۷,۲۰۵۶۹۵,۰۳۴
۶۴دانشکده علوم پزشکی خلخال۲۴۹,۸۸۰۶۵۹,۷۹۶
۶۵دانشکده علوم پزشکی خمین۲۶۸,۳۱۰۵۶۱,۴۳۷

کد خبر

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه