کد خبر : 75934تاریخ ثبت : 1397/9/15 10:35:25
حساب وحدت شکنان مدعی اصولگرایی با انقلابیون جداست

حساب وحدت شکنان مدعی اصولگرایی با انقلابیون جداست

به این خورده افراد خود توصیه می کنیم اگر توان وحوصله کمک به جریان انقلابی ندارید خواهشا وبال وسد راه بقول خودتان پیرمردهای که در این مدت از ضمان وزمان شخصی خود در راه وحدت وانسجام تلاش می کنند نباشید.

به گزارش کوگانابا توجه به اینکه فضای کشور در حال آماده سازی جهت انجام رویداد مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی است برخی از رسانه ها در حال تحرک انتخاباتی با توجه به جریان سیاسی خاص هستند که در روزهای گذشته یکی از رسانه های اصلاح طلب بوشهری در گفت و گوهی با برخی از مدعیان اصولگرا گفت و گویی منتشر می کند که برخی از صحبت ها خلاف واقعیت است.

به همین منظور عیسی حیدری فعال رسانه ای استان بوشهر در مطلب ارسالی خطاب به اظهار و نظر مدعیان اصولگرا نوشت: اصلاح طلبان عاشق بحران در دوره خاتمی ناکارآمدی خودرا با بهانه آزادی بیان ومطبوعات وایجاد احزاب مختلف هشت سال کشور را درگیر شعارهای ساختارشکن و اغتشاشات خیابانی نمودند به نحوی که دشمن فرصت نفوذ پیدا کرد وچه اطلاعات ذی قیمت وحیاتی از طریق مجلس ششم ونفوذیان در دولت بدست دشمن رسید.

گروه های برانداز با هماهنگی سرویسهای اطلاعاتی بیگانه نظام را تا پرتگاه سقوط بردند وبا درایت رهبر معظم انقلاب و ورود سازمان حفاظت اطلاعات سپاه مهرابطال  واختتام برتمام توطئه ها زده شد وغائله خاتمه یافت.

اصلاح طلبان هشت سال در اغما وکمارفتن ولی پیرمردها وویلچرنشینان خود را رها نکردن وهیچگاه آنان را سبک نخواندن واجتهاد پروری وخود محوری متمردانه نداشتند و خروجی این تدبیر شد روحانی و دولتی ناکارآمد تر از دولت خاتمی با هیئتی کاملا پیروفرسوده که شش سال با برجام واف ای تی اف کشور را به این وضع که می بینید به رکود کامل وتورم چندصددرصدی رسانده است ولی باز هم به اتفاق از همان پیرمردان وویلچرنشین پیروی می کنند و با احترام آنان را یاد می نمایند.

 متاسفانه بین نیروهای مدعی اصولگرای هرچه به فضای انتخاباتی کشور نزدیک می شویم افرادی تحت عنوان فعال سیاسی اصولگرایی و...در تورهدفمند رقیب می افتند وبا ذوق ذائقه گفتاری آنان به اوج می رسد و با وجد اظهار نظرهای در نقش وژست کارشناس و فعال سیاسی با سایتها و هفته نامه های داخلی استان مصاحبه واظهارنظرهای غیر کارشناسانه مطابق با سلایق وایده های شخصی بدون اطلاع از تلاشها وبرنامه های مدون ومنظم وموثر جمعی از زحمتکشان بی ادعا غیرمنصفانه دست به تخریب و اقدامات تفرقه افکنانه می زنند و همیشه خلاف جریان آب شنا می کنند.

ما به این خورده افراد خود توصیه می کنیم اگر توان وحوصله کمک به جریان انقلابی ندارید خواهشا وبال وسد راه بقول خودتان پیرمردهای که در این مدت از ضمان وزمان شخصی خود در راه وحدت وانسجام تلاش می کنند نباشید.

 از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر نیروهای انقلابی که بخش عمده از آنان تلاش بی مزد نه طمع مال وجاه وپست دارند ونه منتظر تشویق، بدون وقفه در تلاش هستند، اما تاکنون حرکت وتلاشی از برخی مصاحبه شونده های مدعی اصولگرایی در رسانه های منتصب به اصلاح طلبان به خبرنگاری افراطیون منفعت طلب مشاهده می کنیم.

نیروهای انقلابی از کلام نیامی آنان نیز دلسرد نخواهند شد وبه تلاش مستمر خود ادامه خواهند داد وخودرا خادم مردم می دانند وخواهان این هستند که سرنوشت مردم بدست مردم بایدرقم بخورد ولاغیر.

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه