کد خبر : 75384تاریخ ثبت : 1397/8/7 11:46:34
به روز رسانی؛ چهار ماهه شبکه ی آنتن دهی ایرانسل در کنگان" نوبر"است

به روز رسانی؛ چهار ماهه شبکه ی آنتن دهی ایرانسل در کنگان" نوبر"است

ما ماجرای قطعی وضعف آنتن دهی ایرانسل در برخی نقاط شهر کنگان و نوسانات مداوم این شبکه قبل از مرداد 97 هم ملموس بود و تقریباً نیمه های همان برج که شاید قمر در عقرب بود! آنتن دهی ایرانسل در پی پائین آمدن دکل مربوطه واقع در استادیوم ورزشی مرکز شهرغایب شد. و تعدادی زیادی از مشترکین ایرانسل بخصوص آنهائیکه کسب وکارشان مستقیماً با شماره خطوط آن مربوط می شد....

به گزارش کوگاناما اغلب بومیان کنگان  حداقل از سه نعمت برخورداریم که دیگران  به آن (جمع الجمع نَعَم !) نه حسودی شان می شود و نه طمعی به آن سه می ورزند و نه رقابتی در این  سه عرصه با ما دارند؛ اول : آخر قناعتیم-  دویم : کمال رضایتیم- سُیم: نهایت ارادتیم .

  توضیح اینکه  الف)هر توجیهی می شنویم بسرعت برق وباد باورمی کنیم ب)هراتفاقی می افتد منت  برخودمان می گذاریم که "راضی هستیم به رضای خدا"  ج)  به هر ازما بهتری رسیدیم چشم وگوش بسته منتهای ارادت واخلاص  می ورزیم و چنان مریدش می شویم چنانکه طرف خودش باشگفتی تمام  پس از رویت جلوه های موثر  ویژه ی سریالی وسینمائی مرتبط  پس می افتد...
جالب اینکه گاه گداری که  اتفاقاً مسئولی با"توپ پُر"می آیدو یا انتخاب می شود  و یا همسایه وهمشهری جدیدی پیدا می شود چنان تاثیر همنشینی ما براو اثر می کند که اوهم  "توپ پُر" را کنار گذاشته و ترجیحاً به بازی بدون توپ روی می آورد ! چنانچه اگر موضوعی حالتی بغرنج پیدا کرد راحت می تواند بگوید:  کدام شهروند  این مطلب را گفت ؟ و چه کسی از من خواست ؟ که ظاهراً حرف درستی است  "مو" که سهل است "میکرو مو" هم لای درز این عبارت نمی رود.
 
اما ماجرای قطعی وضعف آنتن دهی ایرانسل در برخی نقاط شهر کنگان و نوسانات  مداوم این شبکه قبل از مرداد 97  هم ملموس بود و تقریباً نیمه های همان  برج که شاید قمر در عقرب بود! آنتن دهی ایرانسل در پی پائین آمدن دکل مربوطه  واقع در استادیوم  ورزشی مرکز شهرغایب شد. و تعدادی زیادی از مشترکین ایرانسل بخصوص آنهائیکه کسب وکارشان مستقیماً با  شماره خطوط آن  مربوط می شد به تکاپو افتاده بدنبال آنتن یابی را از این خیابان تا خیابان بعدی و ازاین کوچه به آن  کوچه واز این محله تا آن محله  در جستجو  ی  حداقل  دوخط و  یا  سه خط آنتن بودند وشدیداً به احوالپرسی شبکه و اشخاص پشت خط مانده بصورت حضوری نائل می شدند تا اینکه  دسته دسته افراد مستاصل گوشی به دست در نمایند گی  ایرانسل با سوالات مشابه وجوابی متشابه بصف  می شدندو یا فوج فوج با ستاره و تعدادی شماره ومربع  گوشی خود را مشغول می کردند تا شاید از این دایره  و موج محدویت های فنی خارج شوند. اما وعده های اپراتورهای مرکزی به مشترکین مرزی در این شهر چیزی جز امروز وفردا نبود،لازم به اشاره است که این داستان تا بحال هم  ادامه دارد. ..
بنده هم بعنوان یکی از مشترکین که شبانه روز شاهد تبلیغات ایرانسل یعنی پیشروی در ارائه خدمات ارتباطی  از طریق شبکه ی سراسری صدا وسیما هستم ... شماره های پیگیری را یکی  پس از دیگری ردیف کرده و با  حفظ رعایت نوبت اجباری در صفوف بهم فشرد ه و  طولانی تماس گیرندگان به اظهار مشکل می پرداختم . پاسخگو یان بسیارمودب و فصیح با احترام تمام چنان سرکارمان می گذاشتند. که دیگر روی مان نمی شد. تا 48 ساعت بپرسیم ...، پس چی شد ؟

وزیر ارتباطات هم از منطقه بازدید سربسته داشت و در حلقه ی مدارشسته که احتمالاً ایشان هموصف حلقه ی گل وبلبل و سبزه وصفای دشت ودمن را شنید و دست آخر فقط دهان باز متعجب وخموش ما ، پسته ی خندان وار تا  بوشهر وتهران  بدرقه اش کرد. ... همه چیز به خیر خوشی گذشت زیرا نمیدانم وزیر محترم  آیا از جمله  مشترکین ایرانسل هستند یاخیر؟!   
اما  آنچه که  دستاورد خود م از  پیگیری این قضیه تا اینجای کار ست چه بود؟ دو فقره کد رهگیری: 51070659-5073737154و  پیشنها د تعویض مودم  و مراجعه به مرکز استان / اعلام  مختصات  عددی طول وعرض جغرافیایی محل سکونت ... رست مرتب روزانه مودم بسمت نزدیکترین دکل و تعدادی تشکر بابت صبر وحوصله ی که بخرج داده ام و تماس های متعددگرفته شده و دیگر هیچ !

 
اکنون از گوشه و کناراستان خبر می رسد که اخیراً گونی گونی  کارت شماره ایرانسل میان  همشهریان ما ویا همان  مشترکین عزیز توزیع شده است!. که این  ماجرا  حکایت  رسیدن  کامیون  کمک های داروئی و احتمالاً چترها وچادرهائی اهدائی کشورکویت به شهر ی قحطی زده در سومالی را تداعی  می کند، که معتمدین محلی آن شهرافریقائی، محموله های انساندوستانه را با گفتن  این عبارات : ممنون از محبت شما ولی روی این  داروها نوشته شده که بعد از صرف غذا میل شود. همینطور که می بینید ما فعلاً غدائی نداریم و ابری هم در آسمان ما دیده نمی شود که دارو ، چتر وچادر در اختیاربگیریم. ..برگرداندند. حالا  داستان ما  ودوستان ایرانسلی  یه چیزی تو همین مایه هاست  درواقع بی اختیار از منطقه ی پوشش آنتن شما خارج شده ایم  و حالا پس از روبروئی با انبوه     شمارهای جدید ایرانسل واگذاری، چه کنیم ؟! این سوال  همچنان می ماند که  باید پرسید : آنهمه تیتر تبلیغاتی مقفی وموزون  وشمارهای رند که تند وتند ردیف می شوند با این آه"نت  ندهی " ببخشید آنتن دهی حلزونی "کند کند"  چه مجانستی باهم دارند و  تقریباً چهارماه  ضعف  وقطعی شبکه که درآغاز با بهانه  به روزشدن شروع شد تاکی برای به شب رساندن روز مشترکین سردرگم ادامه می یابد.
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه