کد خبر : 73596تاریخ ثبت : 1397/6/27 07:40:56
آیا آموزش وپرورش کنگان نیاز به تجدید نظر در برنامه های آموزشی اش ندارد

آیا آموزش وپرورش کنگان نیاز به تجدید نظر در برنامه های آموزشی اش ندارد

در حالی که ما هنوز در مورد توسعه ی دایره کارگاه آموزشی در آموزش و پرورش،کنگان تردید داریم و به توسعه سیستم «شوک و تصادف»دل بسته ایم اکنون بسیاری از مربیان و اولیاء و خانواده ها ی دانش آموزان در شهرهای استان محصول تلاش های خود را با رشته های خود انتخاب کرده برمی چنینند، وظیفه ی ما چیست؟

به گزارش کوگاناحقیر هم می تواند همین چندماه باقی مانده به پایان خدمت 30 ساله آموزش و پرورش مهرسکوت برلب گزیند و بی تفاوتی را بعنوان بهترین ترفند برای گذران اندک ایام زندگی در پیش بگیرد. توضیح اینکه قبل از این  طی  دوره های مختلف مدیریت افراد متفاوت در باره ی کم و کیف آموزش و پرورش مطالبی گفته ویا نوشته ام و هزینه ی سنگین آن پرداخته ام.

برایم فرقی نمی کند که" مرئوس"  چه کسی بوده و یا هستم . اما برایم فوق العاده دردناک است که  کیفیت آموزشی از سوئی واز طرفی قبولی های کنکور شهرستان های  همجوار و یا حداکثر تا دویست کیلومتر آن طرف تر را با  قبولی ها ی کنگان مقایسه کنم. چند بار و از طرف خود و دوستانی که می توانستند نه تنها در خصوص تغییر بلکه تحول آموزشی نقشی وافر داشته باشیم . پیشنهاداتی مطرح شد ولی متاسفانه نه آغوش بازی بود و نه گوش شنوائی !

در حالی که ما هنوز در مورد توسعه ی دایره کارگاه آموزشی در آموزش و پرورش،کنگان تردید داریم و به توسعه سیستم «شوک و تصادف»دل بسته ایم اکنون بسیاری از مربیان و اولیاء و خانواده ها ی دانش آموزان در شهرهای استان محصول تلاش های خود را با رشته های خود انتخاب کرده برمی چنینند، وظیفه ی ما چیست؟

روشن است ما باید درک کنیم که این مرحله موفقیت بیش از پیش در شهرستانهای دیگر مرهون تلاش و اهتمامی همه جانبه است که حداقل از دو دهه پیش تا کنون ادامه دارد. موضوع آموزش و پرورش تبدیل به یک پیشران برای توسعه  و تبدیل به یک مولد فرهنگی، صنعتی و متاعی سود آور در دیدگاههای موجود دیگران شده است که برای تقویت آن از صرف هزینه ی مختلف ابائی نداشته و ریسک های مختلف را متقبل می شوند.

تجربه دیگران در این راستا و کسب اینهمه موفقیت چیست که ما در قبال تکرار آن عاجزیم ؟ کدام تجربه ی سایر شهرها در توسعه آموزش و پرورش از ابتدا و جایی که در حال حاضر به آن رسیده است از ما بیشتر بوده است؟ چه چیزی مانع می شود که ما حداقل نتیجه ی مانند آنها داشته باشیم؟

 بنابراین  باید اکنون به دور از فرافکنی  و خرسند بودن به بنری دست جمعی از قبولی های سال گذشته تحصیلی و عکس هایی از این رتبه و آن رتبه ی سرگروه و درخشش تک نفره به طور خاص، لازم است همه ی اولیاء و  مسئولین دست اندرکار با بررسی آسیب ها و شناسائی راه حل های جدید  و عملیاتی کردن تجربیات انتخاب شده از برخی از دلسوزان مجرب فرهنگی شهرمان و اتخاذ تدابیر لازم در تحقق اهداف پیش رو و بهینه سازی سازوکارهای لازم که می تواند مبنای توسعه و رشد آموزش و پروش شود به جایگاه و ارزش واقعی دراین عرصه دست یابیم.

حرف آخر اینکه عزیزانم... " بالله علیکم  "همه ی تقصیرات به عهده دانش آموزان نیست و این ما هستیم که در این راه تا حد زیادی  از آنچه را که لازم  مسیر است فراهم ندیده ایم.

عبدالمجید اورا

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه